Site icon Spletni časopis

Gnev ob govoricah o prihodkih uprave GEN-I

Po državi v gospodarskih krogih kroži elektronsko pismo, ki bi ga naj napisal Blaž Brodnjak, menager leta 2022 in predsednik uprave NLB.

“Če je res, je to eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem.”

Blaž Brodnjak

Takšno je pisanje:

“Spoštovane kolegice in kolegi,

Osebno (verjamem pa, da tudi AmCham in ZBS) seveda brezpogojno podpiram to pobudo, obenem pa mi dovolite, da izrazim resničen gnev ob govoricah, ki so prišle do mene prejšnji teden v povezavi s prejemki poslovodstva družbe Gen-i. Domnevno bi naj člani uprave (1-2%) in predsednik uprave (kar 4%) v svojih pogodbah imeli dogovorjeno udeležbo pri dobičku družbe v odstotkih od razlike med višino čistega dobička pri 8% donosu na kapital in dejansko višino doseženega čistega dobička in to brez omejitve navzgor. Če je temu res bilo tako v podjetju v pomembni, dejansko pa ekonomsko gledano pretežni državni lasti, je to eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem. Presojanje uspešnosti na podlagi zgolj računovodske kategorije čistega dobička je zaradi stimuliranja zasledovanja izrazito kratkoročnih ciljev v reguliranih panogah izrecno prepovedano, poleg tega pa je zahtevana razmejitev polovice izplačil preko vsaj 5-letnega obdobja, vsaj polovica pa mora v obliki finančnega instrumenta vezana na vrednost delnic v trenutku izplačila. Samo po sebi to ni sporno v družbah v zasebnih družbah in družbah v lasti skladov zasebnega kapitala, v sistemsko pomembnih v javni lasti pa je to ob vsem ožigosanju, ki so ga v zadnjem obdobju deležni slovenski podjetniki, povsem nesprejemljivo. Poleg tega vse slovenske sistemske družbe javno razkrivajo politike prejemkov, kakor tudi vsa dejanska izplačila fiksnih in variabilnih prejemkov, čemur očitno v družbi v pomembni javni lasti in z nekaj milijardami prihodkov ni tako. Še posebej je to pomembno, ko hkrati ni nobene preglednosti nad poslovnimi potezami te iste družbe, ko gre za količinsko in časovno terminsko prodajo v Sloveniji proizvedene električne energije. Odsotnost transparentnega razkritja sheme nagrajevanja poslovodstva je v povezavi s skrajno “neoliberalno-kapitalistično” naravo zadevne sheme v posmeh vsem Slovenkam in Slovencem in cinična rokavica v obraz vsem slovenskim podjetnikom in managerjem, ki se jih lahkotno naziva z neoliberalci, kapitalisti, tajkuni in podobno. Neodvisno razmišljujočim se to ravnanje gravža do mere, ko ocenjujejo, da je nujno potrebno odreagirati odločno in z ultimatom v smeri poziva v slogu:

“Podpisana Združenja v imenu in za račun slovenskega gospodarstva in vseh Slovenk ter Slovencev, ki se jim fiksni in/ali variabilni prejemki z novim Zakonom o dohodnini znižujejo, nedvoumno enoznačno jasno zahteva, da predsednik Vlade Republike Slovenije in vsi člani uprave družbe Gen-I, ki so imeli v obdobju od začetka 2020 do konca leta 2022 podpisane pogodbe o zaposlitvi v taisti družbi, javnosti nemudoma razkrijejo vse določbe iz svojih pogodb o zaposlitvi v celotnem omenjenem obdobju, iz katerih so razvidna merila za variabilni del prejemkov zadevnih članov uprave in višina nagrad po posamičnih članih uprave in za predsednika uprave, če bi bile nagrade skladno z merili za poslovno leto 2021 tudi dodeljene in izplačane. V javnosti namreč krožijo govorice, da bi naj v njihovih takratnih pogodbah obstajalo določilo, da so upravičeni do nagrad za posebno poslovno uspešnost v deležih od 1% (člani uprave) pa vse do 4% (predsednik uprave) od razlike med ustvarjenim čistim dobičkom in 8% donosom na kapital družbe in to brez omejitve izplačil navzgor, kar pomeni, da se zneski nagrad lahko povzpnejo do milijonskih zneskov. Glede na to, da take sheme nagrajevanja niso prisotne v nobenem sistemsko pomembnem podjetju v občutni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, poleg tega pa so politike prejemkov in dejanska izplačila nagrad v primerljivo pomembnih podjetjih javno razkrite, je povsem nesprejemljivo, da enaka merila preglednosti ne obveljajo tudi za družbo Gen-I. Poleg tega si bo z zadevnim razkritjem slovenska javnost lahko sama izoblikovala mnenje o higieničnosti oz. primernosti kratkoročno naravnanih shem nagrajevanja namesto v zadnjih letih dolgoročno trajnostno naravnanih, ki so običajna praksa sistemsko pomembnih družb. Poleg tega bosta razkriti logika in višina nagrajevanja omogočili, da si Slovenke in Slovenci izoblikujejo lastno mnenje o t.i. neoliberalnosti, ki jo vidni predstavniki trenutne oblasti očitajo slovenskim podjetnikom in gospodarstvenikom, morebiti pa njihova pretekla ravnanja napotujejo k razmisleku, da so prav nekateri med njimi bili največji protagonisti očitanega neoliberalizma na naših tleh. V kolikor to celovito razkritje ne bo objavljeno na spletni strani družbe Gen-I najkasneje do izteka 15.1.2023, to smatramo kot prikrivanje materialno pomembnih informacij sistemsko pomembne družbe v pomembni lasti Republike Slovenije in od Slovenskega Državnega Holdinga zahtevamo, da sproži vse potrebne postopke ugotavljanja odgovornosti organov nadzora in upravljanja družbe Gen-I, vključno z neodvisno zunanjo revizijo politike prejemkov, sistema nagrajevanja, pogodb o zaposlitvi poslovodstva in skladnosti le-teh s pozitivno zakonodajo.”

Razumel bom, če za kaj takega ne zmoremo sestaviti podpore in bom glas vpijočega v puščavi, v vsakem primeru pa kot rečeno podpiram sproženo pobudo za ohranitev konkurenčnosti proizvodnega jedra slovenskega gospodarstva.Vse dobro in spodbuden pozdrav vsem.”

Potrditve, ali je Brodnjak res opozoril na to in predlagal, kar je zapisano, ni mogoče dobiti. Je pa zanesljivo, da pobuda s takšno vsebino kroži med gospodarstveniki.

Copyright secured by Digiprove © 2023 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version