Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Referendum: Vlada direktorju RTVSLO prepovedala javno govoriti, ko ga odstavlja

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 20th december 2022, 11:33 pop

Pismo odgovorni urednici informativnih programov TVS Jadranki Rebernik je poslal Andrej Grebenc in jo prosil za pojasnila, zakaj je vlada v kampanji o spremembi zakona o RTVS prepovedala govoriti generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu, ki ga nameravajo vladajoči s spremembo zakona odstaviti. Skupaj s celotnim vodstvom. Predčasno. Čez noč. Z zakonom, ki je bil sprejet brez javne razprave po postopku za vojne, naravne katastrofe… Zaradi mnenja vlade, da Grah Whatmouhg ne sme govoriti, odgovorna urednica generalnega direktorja ne vabi več na soočenja pred referendumom.

Je prav, da je vlada prepovedala direktorju RTVS, da bi se branil, ko ga predčasno odstavljajo

View Results

Loading ... Loading ...

Grebenc sprašuje, ali bodo nastope iz vlade prepovedali tudi samemu sebi in vladnim strankam, saj imajo kot generalni direktor RTVS tudi oni konflikt interesov, ko poskušajo generalnega direktorja predčasno odstaviti skupaj s celotnim vodstvom vred. Na vladno onemogočanja sodelovanja v razpravah generalnemu direktorju, ki ga poskušajo iz vlade s spremembo zakona, o kateri bo referendum, odstaviti, so se odzvali tudi iz RTVS, kjer ravnanje vlade ocenjujejo za nedopusten poseg v referendumsko kampanjo

Pismo Grebenca in stališče vodstva RTVS objavljam v celoti:

“Spoštovana ga Jadranka Rebernik, urednica

Spoštovani,

tole je uradni dokument, ki ga prosim zavedite in mi pošljite odgovor v realnem času. (v informacijo: Evropske institucije na vsako zahtevo odgovorijo v 14 koledarskih dneh)

Na spletu je zakrožila informacija, da je ministrstvo za kulturo izdalo mnenje, da se g. Whatmough, generalni direktor RTVSLO, ne sme udeležiti soočenj o referendumu o RTVSLO.

Očitno je ministrstvo presodilo, da gre za neskladje interesov. Vljudno prosim, da mi sporočite na osnovi katerega predpisa ste sprejeli tako odločitev.

Pričakoval bi, da se ne Ministrstvo, ampak sodišče izreče o tej prepovedi.

To je ne nek način tudi pravilno, ker se preko pleč gledalcev poskuša vplivati na izid referenduma. Mutatis mutandis, vas ga. dr. Vrečko, ministrica za kulturo, prosim, da se v času do referenduma, na RTVSLO ne pojavijo predstavniki sindikatov RTVSLO, vlade, ministrstev in političnih strank ter nevladnih organizacij in njihovih vidnih predstavnikov, ki podpirajo vlado ali stranko, saj so tudi oni deležniki (stakeholderji) v postopku. Tako bi bila zadeva uravnotežena. Naj civilna družba opravi svojo nalogo in naj se soočajo uporabniki in ne RTVSLO in politika.

Ker vem, da se zavzemate za enakopravnost, vas vljudno prosim, da ta dopis vzamete silno resno in mi kot plačniku RTV prispevka odgovorite v realnem času, ko traja kampanja o Zakonu o RTVSLO.

S spoštovanjem

Andrej Grebenc

===========================================================

Na vladno onemogočanja sodelovanja v razpravah generalnemu direktorju, ki ga poskušajo iz vlade s spremembo zakona, o kateri bo referendum, odstaviti, so se odzvali tudi iz RTVS, kjer ravnanje vlade ocenjujejo za nedopusten poseg v referendumsko kampanjo

Dopis objavljam v celoti:

“RTV Slovenija je dne 16.11.2022 prek Sindikata novinarjev Slovenije prejela dopis Ministrstva za pravosodje ter na izrecno prošnjo še dopis Ministrstva za javno upravo v zvezi z referendumsko kampanjo.

Oba dopisa se nanašata na vprašanje sodelovanja generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija gospoda Andreja Grah Whatmougha v referendumski kampanji o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki se je je želel udeležiti kot organizator referendumske kampanje, in sicer kot fizična oseba.

Vlada oziroma pristojni ministrstvi pred izdajo obeh dopisov nista v nobeni točki preverili na Radioteleviziji Slovenija ali in katera dejanja so bila morebiti opravljena v izogib že ZGOLJ videza nasprotja interesov. Ker tega vlada ni storila, so že nastale pravne posledice. Mnenje vlade oziroma ministrstva za javno upravo je bilo namreč neposredni povod, da je bilo Andreju Grahu Whatmoughu kot organizatorju referendumske kampanje preklicano dano vabilo na televizijsko soočenje, ki je potekalo dne 14. 11. 2022 na Televiziji Slovenija.

Prav tako ministrstvi napačno uporabljata peti odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki se nanaša tudi na primer generalnega direktorja RTV in ki naj ne bi imel po mnenju vlade nadrejene osebe oziroma predstojnika. To eksplicitno ne drži. Komisija za preprečevanje korupcije je v dopisu št. 06211-41/2021 z dne 11.4.2018, v kateri je ugotovila opustitev dolžnega ravnanja takratnega generalnega direktorja gospoda Igorja Kadunca, namreč navedla, navajamo: »(u)radna oseba, poslovodna oseba javnega zavoda bi v omenjenem primeru (…) morala o okoliščinah nasprotja interesov (..) pisno obvestiti svojega predstojnika, ki je v tem primeru, kot je navedlo Ministrstvo za kulturo, predsednik programskega sveta RTV Slovenija (organ, ki imenuje generalnega direktorja) (…) oziroma se samoizločiti (…).«

Dejstva dokazujejo, da je generalni direktor RTV Slovenija storil vse za preprečitev morebitnega videza konflikta interesov. Prvič, prvi delovni dan po posredovanju prijave za referendumsko kampanjo kot fizična oseba (2.11.2022) se je iz vseh morebitnih postopkov, povezanih s katerokoli referendumsko kampanjo, ki trenutno poteka, izločil in za vsa opravila v zvezi z referendumom iz njegove pristojnosti predal pooblastila pristojnim službam. Drugič, sočasno je o nastalih okoliščinah obvestil tudi Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija (dopis št. 01-657/2022). S tem je zagotovil dolžno ravnanje in preprečil že videz nasprotja interesov, ki bi bil lahko v tem, da bi kot udeleženec referendumske kampanje podpisoval odločitve po 12. členu Pravil Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma o Zakonu in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki bo dne 27. novembra 2022. Druge vloge v referendumski ali volilni kampanji generalni direktor RTV Slovenija nima, saj so za konkretne oddaje po ZRTVS-1 in ZMed odgovorni uredniki programov.

Nobeno ministrstvo, niti Vlada, ni sodišče in ne sme posegati v referendumsko kampanjo, do česar je prišlo v tem konkretnem primeru. Ravno nasprotno: iz odločbe Ustavnega sodišča (odločba US RS, št. U-I-191/17-25 z dne 25. 1. 2018) izhaja, da mora javna oblast spoštovati načelo nevtralnega odnosa do referendumske kampanje. Ta zahteva izhaja tudi iz ustavne pravice iz 44. člena Ustave RS, ki se lahko uresničuje zgolj ob skrbi za zakonito izvedbo referendumske kampanje in celovito poštenost referendumskega postopka.

Iz navedenega izhaja, da je vlada oziroma da sta ministrstvi v tem konkretnem primeru s svojim ravnanjem nedopustno posegli v referendumsko kampanjo. S tem, ko vpletene strani (RTV Slovenija) nista zaprosili za dejstva v zvezi z že morebiti opravljenimi dejanji za dolžno izogibanje nasprotja interesov, nista zagotovili nevtralnega odnosa do referendumske kampanje. Poleg tega pa sta ministrstva kršili tudi ustavno pravico do izjave, ki izhaja iz 22.člena Ustave RS.”

Andrej Grebenc je doktoriral s področja inovacij. Preden se je preselil v ZDA, je deloval v Bruslju, kjer se je ukvarjal z raziskovalno politiko Evropske unije, inovacijami, tehnologijami prihodnosti, umetno inteligenco in informacijskimi tehnologijami.

Andrej Grebenc
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (6)

https-spletnicasopis-eu