Site icon Spletni časopis

Fiskalni svet: Priložnosti leta 2019 niso bile izkoriščene


“Javnofinančna politika v letu 2019 je bila po oceni Fiskalnega sveta ekspanzivna, čeprav bi morala biti glede na stanje gospodarskega cikla restriktivna. Ekspanzivnost je v veliki meri izhajala iz ukrepov, ki niso spodbujali dolgoročnega gospodarskega potenciala, temveč so predvsem kratkoročno krepili razpoložljivi dohodek gospodinjstev. Zakonsko določena fiskalna pravila v letu 2019, z izjemo zmanjšanja deleža dolga v BDP, po razpoložljivih podatkih niso bila spoštovana.”

To je v izjavi za javnost danes opozoril Fiskalni svet, ki je ocenil skladnosti izvršenih proračunov sektorja države s fiskalnimi pravili v letu 2019, ko je državi vladal še Marjan Šarec z manjšinsko koalicijo LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB, ki ji je večino s posebnim sporazumom zagotavljala Levica.

Na posnetku je predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun:

Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun Foto:DZ/ Matija Sušnik

Fiskalni svet je zapisal še:

“Na tveganje neustrezno vodene fiskalne politike je Fiskalni svet opozarjal že ob sprejemanju vseh ključnih proračunskih dokumentov. Fiskalni svet tako ocenjuje, da tudi v letu 2019 ni bila v celoti izkoriščena priložnost za ustvarjanje manevrskega prostora za proticiklično delovanje v manj ugodnih makroekonomskih razmerah in ustrezno okrepitev dolgoročne vzdržnosti dolga države. V letu 2019 Vlada tudi ni izvedla ukrepov, ki bi blažili pričakovane neugodne javnofinančne učinke strukturnih, predvsem demografskih, pritiskov. Nasprotno, v letu 2019 sprejeti ukrepi na področju pokojninskega sistema so srednjeročno in dolgoročno vzdržnost celo slabili.

Gospodarska rast se je lani umirila na 2,4 %, a je bila njena struktura spodbudna za rast javnofinančnih prihodkov (4,8 %). Ti so po nekaj letih sicer rasli počasneje kot izdatki (5,2 %), ki so se povečali predvsem zaradi novih ukrepov ekonomske politike. Sektor države je imel za skoraj polovico manjši presežek od načrtovanega in je znašal 0,5 % BDP. Razpon ocen
strukturnega salda kaže na njegov primanjkljaj, presežek primarnega strukturnega salda pa se je glede na preteklo leto znižal. Bruto dolg se je lani znižal nominalno in kot delež v BDP (na 66,1 % BDP).

Oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2019 je Fiskalni svet pripravil skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu. Naknadna ocena predstavlja pomemben element v ocenjevanju vzdržnosti fiskalne politike, saj za razliko od ocen, pripravljenih ob sprejemanju proračunskih načrtov, temelji na dejanskih makroekonomskih in javnofinančnih podatkih.”

Celotno oceno fiskalnega sveta lahko preberete tukaj:

Ocena fiskalnega sveta o poslovanju države v letu 2019
Copyright secured by Digiprove © 2020 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version