Koalicija o pomoči ljudem in gospodarstvu, funkcionarjem 30 odstotkov manj

Po izpeljanih najnujnejših korakih za upočasnitev in zajezitev epidemije korona virusa vlada pripravlja prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Oblikovana je Strokovna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega  #protiKoronapaketa #PKP1 s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije. Skupino vodi Matej Lahovnik.

Vlada bo smernice za pripravo paketa obravnavala in sprejemala na seji v ponedeljek. Zakonski predlog bo pripravljen do petka. Predvideni ukrepi iz smernic se bodo sproti usklajevali z najpomembnejšimi deležniki.

Predsedniki in predsednica koalicijskih strank
SDS, SMC, N.Si in Desus so včeraj ponoči uskladili prve usmeritve, ki
bodo del predloga smernic za #PKP1, med njimi:

1. Nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih
v kritičnih dejavnostih v času epidemije (zdravstvo, Civilna zaščita,
varnost, kritična infrastruktura… po odločitvi predstojnikov v razponu
med 10 do 200% dodatka na osnovno plačo.

2. Priporočilo delodajalcem v gospodarstvu
za podoben pristop v svojih podjetjih, še posebej v trgovini z osnovnimi
življenjskimi potrebščinami ipd.

3. Način in višino povračila plač zaposlenih
v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti
proizvodnjo ali poslovanje.

4. Znižanje vseh funkcionarskih plač na
državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Izplačilo kriznega dodatka
upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas
trajanja epidemije.  

5. Način ocene gospodarske škode, povzročene
gospodarskim subjektom zaradi epidemije in določitev splošnega okvirja
za povračilo.