Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Koronavirus: Zdravniki nimajo pojma o nobenih ukrepih

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 3rd januar 2021, 11:02 dop

Zdravniška zbornica je danes poslala pismo ministru za zdravje Alešu Šabedru in direktorici nacionalnega instituta za javno zdrave Nini Pirnat, v katerem razkriva povsem drugačno sliko od zagotovil vlade o tem, kako vse nadzorujejo in dobro vodijo. Ker do poldneva niso dobili odgovora, so svoje pismo objavili.

V celoti je objava na straneh zdravniške zbornice takšna:

Zdravniška zbornica na MZ in NIJZ naslovila vprašanja povezana s širitvijo COVID-19 virusa in zaščitnimi ukrepi

Številni zdravniki – izvajalci na primarni ravni – zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku s COVID-19. Zdravniška zbornica Slovenije je zato danes ob osmi uri zjutraj na Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovila pismo z osmimi ključnimi vprašanji povezanimi s širitvijo COVID-19 virusa in zaščitnimi ukrepi.

Odgovora s strani obeh inštitucij do 13. ure nismo prejeli, zato pismo z vprašanji javno objavljamo:

Spoštovani gospod minister Aleš Šabeder

Spoštovana gospa direktorica NIJZ Nina Pirnat

V Zdravniški zbornici Slovenije smo tudi med vikendom intenzivno spremljali dogajanja, povezana s širitvijo COVID-19 virusa in ukrepe, ki jih je v zvezi s tem predvidela naša država. V zvezi s tem so vzpostavljene povezave z zdravniškimi zbornicami sosednjih držav.

Smo v stalnem stiku z zdravniki s terena, predvsem s specialisti družinske medicine in pediatrije, ki nam sporočajo svojo zaskrbljenost in vprašanja, na katera bi želeli odgovore, pa jih kljub novinarski konferenci včeraj ob 18. uri niso dobili.

V imenu vseh delujočih zdravnikov in zobozdravnikov postavljamo naslednja vprašanja:

  1. Številni zdravniki – izvajalci na primarni ravni – zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku s COVID-19. Sprašujemo vas, kdaj in na kakšen način bodo res vsi izvajalci na primarni ravni obveščeni o teh ukrepih.
  2. Kakšna je razpoložljivost osebne zaščitne opreme za zdravstvene delavce na primarni ravni? Mnogi sporočajo, da te opreme nimajo in da je tudi ne morejo kupiti. Sprašujejo, zakaj so v medijih prikazani zdravstveni delavci, ki tudi zunaj bolnišnic nosijo skafandre – in ali jih morajo uporabljati tudi oni, da se zaščitijo. Sprašujemo vas, kdaj bodo ti zaposleni dobili primerno in učinkovito zaščitno opremo in kdo jim bo to opremo dostavil?
  3. Zdravniki sprašujejo tudi glede načina ugotavljanja morebitne okuženosti s testi. Nekateri zavodi so te teste sicer dobili, vendar je ostalo vprašanje, kdo bo te brise jemal in po kakšni poti jih bodo pošiljali v certificirane laboratorije in kdo bo poskrbel za transport le teh.
  4. V primeru potrjene okužbe s COVID-19 nas zdravniki sprašujejo, kam naj okužene napotijo.  Gre za razlikovanje med tistimi, ki so okuženi, a še brez kliničnih znakov in onimi, ki že kažejo posamezne klinične znake. Predvsem to vprašanje zanima kolege na obrobju države, kjer je tudi največ vstopnih točk v državo. Prav tako ni navodil o tem, kam naj napotijo ljudi,  ki domnevajo, da so bili v stiku z obolelimi?
  5. Kot gotovo veste, vsi zdravstveni zavodi ne razpolagajo z izolacijskimi prostori, oz. so ti namenjeni za opazovanje zbolelih z drugimi infekcijskimi boleznimi (pri pediatrih). Manjše enote družinske medicine takšnih prostorov nimajo, zato zdravniki sprašujejo, kako naj ravnajo v takšnih primerih.
  6. Zdravniki sprašujejo, kakšna navodila naj dajo pacientom glede samoopazovanja. Ali obstajajo kakšna enostavna navodila (seznami opazovanih simptomov), ki bi jih lahko posredovali zaskrbljenim pacientom?
  7. Zdravnike in verjetno tudi druge zdravstvene delavce zanima, ali so pripravljeni algoritmi za določitev oz. izbiro tistih, ki bodo vključeni v oskrbo obolelih. Gre za to, kako bodo odgovorni določali (izbirali) zdravstvene delavce, ki bodo skrbeli za paciente, ki bodo okuženi s COVID-19 in zbolele zaradi drugih akutnih stanj in poškodb?
  8. Zanima nas tudi, če in kdaj se bo država Slovenija odločila za bolj aktivne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe (karantene, omejitev gibanja, prehodi državne meje in podobno).

 Vaše odgovore pričakujemo danes, 24.02.2020 do 12. ure.

Dr. Zdenka Čebašek-Travnik
Predsednica
Zdravniška zbornica Slovenije

Fotografija je iz letališča v Trstu pred desetimi dnevi:

Fotografijo je prispeval bralec Spletnega časopisa, ki se je preko Italije v soboto 15.2. vračal iz Nemčije domov.
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu