Site icon Spletni časopis

Višja minimalna plača, ob upokojevanju se splača biti ženska, manj starejšim brezposelnim

Z novim letom se je povišala minimalna plača, ki jo morajo izplačati delodajalci. Na 700 evrov. Bruto to pomeni 940,58 evrov. Spremenjena je tudi opredelitev minimalne plače v prid zaposlenim. Po novem so iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki in plačila za delovno in poslovno uspešnost. Za delodajalce to pomeni, da se bodo povišali zneski doplačil do minimalne plače in stroški za delo, za zaposlene z najnižjimi plačami pa, da bi na računih moralo biti več. Višja je od novega leta tudi minimalna urna postavka za dijake in študentke, upokojevanje pa se bolj splača ženskam. Moškim ostajajo diskriminirani. Pred odmero pokojnine se moškim splača zamenjati spol: spremembo EMŠO oznake. Ženska oznaka prinaša krepko več za isto delovno dobo in starost. Bo pa razlikovanje med spoloma pri odmeri pokojnin v petih letih postopoma zmanjšano. Razlike bodo ostale le zaradi otrok.

Višja nadomestila brezposelnim

Ena možnih posledic višanja minimalne plače bo, da se bo zaradi tega sčasoma povečala brezposelnost, ker vsa podjetja povišanja ne bodo zmogla. Če pride do propada podjetij, s tem ne izginejo le najslabše plačane službe. Ne bo pa to težava v javnem sektorju. Tam vlada vse plača. Za kar bo sčasoma morala povišati davke in prispevke. Podjetjem.

Parlament je s spremembo zakona o urejanju trga dela novim brezposelnim povišal minimalno denarno nadomestilo iz 350 evrov na bruto 530 evrov. A ta pravica je za kratek čas.

Sčasoma, najpozneje do začetka leta 2021, pa se bodo za pridobitev tega nadomestila zaostrili pogoji. Brezposelni bo moral po novem najmanj deset mesecev delati v zadnjih 24 mesecih za to nadomestilo. Pri mladih, to je mlajših od 30 let, pa bo še naprej veljalo, da zadošča 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Obveljale bodo te novosti, ko bodo spremenjena pravila evidence delovnega časa, najpozneje do 1. januarja 2021.

Na posnetku je minsitrica za delo Ksenija Klampfer, ki je odgovorna za področje:

Ministrica za delo Ksenija Klampfer Foto: DZ/Borut Peršolja

Spremembe za upokojence

Marca 2020, torej čez tri mesece bodo zaostreni pogoji prejemanja nadomestila za brezposelne za starejše: nadomestilo bodo največ 19 mesecev lahko dobili starejši od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let, ter 25 mesecev starejši od 58 let, ob izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 28 let. Konec marca pa bo obveljalo še, da pravice do nadomestila ne bo več mogel uveljaviti zavarovanec, ki bo izpolnjeval pogoje po pokojninskem zakonu za poklicno upokojitev.

Po novem letu bodo drugačna pravila za delo upokojencev, smeli bodo opravljati dela do 90 ur na mesec, a največ tri mesece v koledarskem letu. Letno število dovoljenih ur opravljenega začasnega ali občasnega dela ostaja nespremenjeno (torej 720 ur).

Predvsem pa bodo spremenjena pravila ob upokojevanju, kar se bo splačalo ženskam, ki se jim odmerni odstotek z novim letom ni znižal (da bi se približal moškim) in bodo po novem lahko uveljavile dodatek za do tri otroke in si z njim povišale odmero pokojnine. Manj ugodnosti bo za moške, ki so pri odmeri pokojnin diskriminirani. Odmera bo z ženskimi izenačena šele do leta 2025. Z upokojitvijo, če imate to možnost, se splača nekoliko počakati.

Višje plačilo študentom

S prvim januarjem je koalicija na predlog Levice povišala tudi postavko za začasno in občasno delo dijakov in študentov. Minimalna bruto postavka bo po novem 5,40 evra.

Da bodo morali plačati več se politiki z delodajalci niso nič dogovarjali v socialnem dialogu, enako se je zgodilo že prej po povišanju minimalne plače.

To, da ni več socialnih dogovarjanj z delodajalci, so pa močna s sindikati, je novost, ki jo je državi uvedla manjšinska vlada Marjana Šarca ob pomoči Levice.

Copyright secured by Digiprove © 2019-2020 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version