Site icon Spletni časopis

Nataša za mednarodno sodelovanje v Sovi zaposlena brez znanja tujega jezika

Ker je šef Sove Rajko Kozmelj včeraj zavrnil možnost, da bi komisija za nadzor obveščevalnih služb dokončala nadzor zaposlitve Nataše Hribar, ki so jo zaposlili na delovno mesto, za katerega ni bila sposobna, se je komisija odločila, da bo na zaslišanje o zaposlitvi povabila premiera Marjana Šarca in sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca.

Kozmelj: Nadzor zaposlitve Nataše ni dopusten

Na posnetku je Kozmelj včeraj na poti na pogovor z nadzorniki v tiho sobo DZ:

Šef Sove Rajko Kozmelj na poti v tiho sobo DZ

Da je Kozmelj zavrnil nadaljevanje poslanskega nadzora in kaj so sicer ugotovili o tej zaposlitvi, je v pisnem sporočilu za javnost po včerajšnji seji za zaprtimi vrati podrobneje pojasnil predsednik komisije Matej Tonin (NSi).

Sporočilo za javnost v delu, ki se nanaša na Natašo, predstavljam v celoti:

“Komisija je v okviru druge točke opravila pogovore z Ivanom Jordanom, županom Občine Škofljica, Lidijo Apohal Vučković, glavno inšpektorico na Inšpektoratu za javni sektor ter mag. Rajkom Kozmeljem, direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Izhajajoč iz posredovane dokumentacije ter na podlagi opravljenega pogovora z glavno inšpektorico oseba N.H. dne 4. 3. 2019 ni izpolnjevala vseh pogojev za delovno mesto, ki ga je zasedla. Delovno mesto v SOVI je obdržala, ker je bila z njo 3. 9. 2019 sklenjena nova pogodba in kasneje še aneks k pogodbi z dne 30. 9. 2019, s katerima je bila prerazporejena na delovno mesto, za katerega je izpolnjevala pogoje.

Nenavadno je tudi to, da je oseba N.H. dobila pozitivno zdravniško spričevalo za zaposlitev na SOVI, v času ko je bila sicer na dolgotrajnem bolniškem staležu. Če bi bil inšpekcijski nadzor opravljen v času veljave prve pogodbe, bi inšpektorat predlagal kadrovski komisiji razveljavitev pogodbe.

Komisija je ugotovila, da je inšpektorat preverjal zgolj listinsko izpolnjevanje pogojev, ni pa preverjal vsebinskih kompetenc, saj za to nima pooblastil.

Za inšpekcijo tako ni bilo moteče, da znanje tujega jezika ni bil pogoj za zaposlitev na delovno mesto v SOVI, ki se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem SOVE. Da bi razjasnili, kako so se v postopkih zaposlovanja upoštevale vsebinske kompetence, bodo pred komisijo povabljeni tudi vodja kadrovske službe in člani razpisnih komisij.

Komisija zaznava sistemski problem pri zaposlovanju na SOVI, saj agencija zaposluje posameznike, preden ti izpolnjujejo formalne pogoje.

Glede na navedbe direktorja SOVE, da je SOVA opozorila v zvezi z njenim delom detektivsko agencijo, ki jo je najela Občina Škofljica, bo komisija opravila nadzor nad tem, ali je SOVA s tem postopanjem presegla svoja pooblastila.

Člani komisije so direktorju SOVE ponudili, da zaključijo nadzor nad zaposlovanjem na SOVI, tako da kot direktor omogoči komisiji, da dokonča nadzor nad zaposlovanjem skladno z zakonskimi predpisi.

Direktor SOVE je ponujeno odklonil z utemeljitvijo, da komisija nima mandata za nadzor zaposlovanja na SOVI, zato komisiji ni preostalo drugega, kot da poleg vodje kadrovske službe in članov razpisnih komisij na naslednjo sejo povabi tudi predsednika vlade g. Marjana Šarca ter državnega sekretarja na vladi dr. Damirja Črnčeca.”

MNZ zavrača nadzor ob Tetri

Komisija je včeraj razpravljala še o komunikacijskem sistemu Tetra in o tem sporočila:

“Komisija je k prvi točki dnevnega reda 18. seje, pri kateri je obravnavala potek izvedbe javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA, vabila Ministrstvo za notranje zadeve, ki se je na vabilo odzvalo dan pred sejo. V odgovoru na vabilo je Ministrstvo za notranje zadeve komisiji odreklo pristojnost obravnave postopka izvedbe javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA, prav tako se predstavniki omenjenega ministrstva niso udeležili seje. Glede na to, da je komisija v prejšnjem mandatu že obravnavala omenjeno tematiko ter glede na to, da gre za nevaren precedens, je komisija ugotovila, da je Ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko se ni odzvalo vabilu in se udeležilo seje KNOVS, ravnalo v nasprotju s 7. členom ZPNOVS ter 14. členom v povezavi s 13. členom ZPNOVS. Gre za nesprejemljivo oviranje dela Komisije, za katerega Ministrstvo nima utemeljenih razlogov in pravne podlage. Komisija bo zahtevala, da Ministrstvo za notranje zadeve pripravi in pošlje komisiji pisno poročilo o poteku izvedbe javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA.”

Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version