Spletni časopis

DZ: Še pet sodnic za najbolj feminizirano sodstvo v EU

(Last Updated On: 03/10/2019)

“Zelo smo zadovoljni s kandidati in kandidatkami, ki se prijavljajo na razpise.” Tako se je predsednik sodnega sveta vrhovni sodnik Erik Kerševan pohvalil, kako velik interes je za sodniško službo in kako dobre kandidate zaradi tega ponuja. V najbolj feminizirano sodstvo v EU je Kerševan s tem uvodom predlagal še pet novih sodnic. Večina poslancev je na Kerševanov predlog danes izvolil Simono Murko (41 za, 0 proti) za okrožno sodnico v Mariboru, Ano Pečnik (41 za, 0 proti) za okrajno sodnico v Mariboru, Karlo Balažic Nahtigal (41 za, 0 proti) za okrajno sodnico v Novem mestu, Mojco Gosar Kegel (41 za, 0 proti) za okrožno sodnico v Ljubljani in Jane Škerbinek (40 za, o proti) za okrajno sodnico v Kranju. Sodnika niti enega. V dvorani je bilo ob glasovanjih 80 poslancev.

Za sodstvo moških ni

Že lani sem poročal, da tudi ministrstvo za pravosodje opozarja, da je naše sodstvo eno najbolj feminiziranih v Evropi. Podatki pa kažejo, da je pri nas na nižjih sodiščih celo največji delež žensko v EU sploh. Le formalno o tem, kdo bodo sodniki, odločajo poslanci. Dejansko pa sodni svet, ki parlamentu predlaga, koga imenovati in kjer vsako zavrnitev kandidature razumejo kot napad na neodvisnost sodstva. Predlagajo pa v velikanski večini le ženske.

Poslanci bi sodni svet lahko, ker očitno ne gre “prostovoljno”, k temu, da bi upoštevali, da v državi obstajajo tudi moški, prisilil s spremembo zakonodaje, da morajo tudi v sodstvu pri kandidaturah upošteva spolne kvote, ki jih poznamo na volitvah političnih funkcionarjev.

Posebej bizarna je to dogajanje, ker je 54 poslancev, proti so bili štirje, tik pred tem popravilo zakon o enakih možnostih žensk in moških, da bo vlada najmanj 40 odstotno zastopanost obeh spolov morala zagotoviti tudi pri svojih posvetovalnih in usklajevalnih organih, delovnih telesih, delegacijah.

Najbolj žensko sodstvo v EU

Ko gre za sodnike, ki so državi funkcionarji in kjer je problem velik in nesporen, pa politiki in sodniki še s prstom ne pomigajo.

Po podatkih sodne statistike so lani v Sloveniji sodile 703 sodnice in 190 sodnikov. Število žensk pa se od takrat le še povečuje, ker so na novo imenovane v glavnem le ženske. Edino sodišče, kjer so bili moški v večini, je bilo lani vrhovno sodišče, kjer je bilo sodnikov 19, sodnic pa 13. Torej čisti vrh sodstva, kjer so, praviloma, starejši sodniki. Podatki o tem pravosodnega ministrstva (za 30.6.2018) so bili takšni:

Pa še celo ta podoba se je medtem že spremenila, ker sta se upokojila vrhovna sodnika Anton Gašper Frantar in Janez Vlaj.

Delež žensk je bil najvišji na delovnem in socialnem sodišču (83,7%) in na okrajnih sodiščih (83,2%). Slednja so na dnu sodne piramide. Evropska statistika, ki kaže, kako so pri feminizaciji sodstva pri nas stvari ušle iz rok in da smo povsem na vrhu, pa je takšna:

Kdo je po vaši oceni kriv, da je prišlo do takšnega nesorazmerja, lahko odgovorite v anketi:

Kdo je kriv, da je naše sodstvo najbolj feminizirano v Evropi

View Results

 Loading ...

Posnetek, na katerem je povsem levo nekdanji šef Zveze komunistov, pozneje pa večkratni predsednik republike Milan Kučan, je s sprejema ob 30 obletnici potrditve dopolnil k ustavi nekdanje socialistične republike, kjer je pa problem obratna spolna kvota.

Sami moški so na posnetku:

Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter Jančič
(Visited 1.656 times, 1 visits today)
Exit mobile version