Site icon Spletni časopis

Šok: Nižja gospodarska rast, ministri ob stotine milijonov

Rast v letošnjem letu ne bo 3,4, urad za makroekonomske analize v jesenski napovedi ocenjuje, da bo rast letos 2,8 odstotna. Za desetino odstotne točke nižjo rast, tri odstotno namesto 3,1 odstotno, pa je Umar napovedal za prihodnje leto. Proračunski načrti za prihodnje leto bodo znižani za sto milijonov evrov.

To je danes po seji vlade sporočil finančni minister Andreja Bertoncelj, ki je povedal tudi, kakšne bodo posledice za ministre. Vsak bo imel drugo leto približno odstotek manj denarja v svojem proračunu. Ostro varčevanje po petnajstih ministrstvih do konca letošnjega leta pa je Bertoncelj sprožil že v začetku meseca. Umar opozarja, da je mogoče še slabši scenarij, ko bo rast še krepko, več kot odstotno točko, nižja

Proračun zamrznjen, poziv k dodatnim varčevanjem

Bertoncelj je o letošnji porabi ministrov zaradi nižje gospodarske rasti in posledično manj denarja v proračunu povedal, da je že v začetku septembra preventivno zamrznil proračun in današnjem dogajanju na vladi dodal:

“Vse kolege ministre sem pozval k varčevalnim ukrepom, k iskanju rezerv. Smo v obdobju varčevanja, črtanja vseh ne nujnih ukrepov”

Bertoncelj meni, da lahko za 0,6 odstotne točke nižjo letošnjo rast “kompenziramo z izrazitimi varčevalnimi ukrepi in ohranimo proračunski presežek” in dodal: “Biti pa moramo v razmerah negotovosti previdni.”

Bertoncelj je dodal, da državne finance niso politika, so stroka in takoj, ko je danes dobil uradni podatek Umarja o nižji rasti, je ministrom priporočil varčevalne ukrepe do konca leta, v vseh 15 ministrstvih pa bodo morali tudi zmanjšati načrtovane stroške za prihodnje leto. Z odstotek vsak.

Minister je opozoril, da bo gospodarska rast v državi vendarle zelo solidna, dvakrat višja od rasti evropskega območja. Povzel je, da je sicer res, da je Nemčija v recesiji, a se tudi napoved v Nemčiji za prihodnje leto zvišuje. Povedal pa je še: “Nisem pesimist, lepo rast imamo, sledimo napovedim Umarja. Pričakujem pa še kak popravek. Bomo videli.”

Na posnetku je minister za finance:

Finančni minister Andrej Bertoncelj Foto: DS

Umar je svoje ugotovitve sam povzel tako:

“Gospodarska rast se bo letos umirila na 2,8 % in bo v prihodnjih dveh letih ostala podobna. Letošnja umiritev rasti bo predvsem odraz upočasnitve gospodarske rasti v trgovinskih partnericah in poslabšanja pričakovanj do konca leta. Ti dejavniki se bodo najbolj odražali v nižji rasti bruto investicij ter občutnejšem negativnem prispevku menjave s tujino, hkrati pa bo rast zasebne potrošnje ostala razmeroma visoka. Upoštevajoč trenutne napovedi gospodarske rasti v trgovinskih partnericah, bo rast BDP prihodnje leto ostala podobna. Ob nadaljnji zmerni rasti izvoza se bo še naprej krepila tudi domača potrošnja. Med tveganji za uresničitev napovedi prevladujejo negativna tveganja v mednarodnem okolju, nekatera so se v zadnjih mesecih še okrepila. V primeru njihove uresničitve bi bila gospodarska rast lahko nižja, kot napovedujemo v osrednjem scenariju.”

Slabši scenarij

Manj ugoden “scenarij” Umar opiše tako:

V primeru, da bi bila rast tujega povpraševanja v letu 2020 za 2 o. t. , v letu 2021 pa za 1 o. t. nižja kot v osnovnem scenariju, bi bila rast BDP prihodnje leto malo pod 2 %, v letu 2021 pa 2 %. Negotovosti v mednarodnem gospodarskem okolju naraščajo, povezane so predvsem s protekcionističnimi ukrepi in splošno nepredvidljivostjo ukrepov ZDA, negotovostjo glede časa in načina izstopa Združenega kraljestva iz EU ter upočasnitvijo gospodarske rasti na Kitajskem. To pomeni, da obstajajo precejšnja tveganja, da se bo rast tujega povpraševanja upočasnila bolj, kot smo predvideli v osnovnem scenariju. Zato smo pripravili alternativni scenarij gospodarske rasti v primeru občutnejše upočasnitve rasti tujega povpraševanja, ki bi vplivala zlasti na rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva.

Celotno jesensko poročilo lahko preberete tukaj:

Jesensko poročilo
Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version