Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Vlada kupuje nepremičnine Slabe banke, ker je proti zaplembi Levice

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 21/08/2019)

Pred nujno sejo odbora za finance na zahtevo Levice, ki je poskušala doseči, da bi s spremembo zakona naglo zaplenili za kakšnih 50 milijonov evrov nepremičnin Slabi banki in jih namenili stanovanjskemu skladu za gradnjo stanovanj, je na dopisni seji danes vlada sporočila, da te nepremičnine že kupuje. V odboru za finance pa so koalicijski poslanci potem zavrnili vse člene, ki jih je predlagala Levica. To pomeni, da se bo državni zbor lahko le še seznanil, da je sprememba zakona propadla, ker je brez vsebine in je procedure konec.

Ministri so že odločili, da to kupijo

Ministri so v državni zbor sporočili, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo in to pojasnili tako:

“Saj je vlada že sprejela pravilne in pravno utečene ukrepe, s katerimi bo urejen ustrezen prenos nepremičnin z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na Stanovanjski sklad RS.”

Vlada je, so pojasnili, kot skupščina DUTB 13.6. sprejela sklep, s katerim je DUTB naložila obveznost odplačnega prenosa nepremičnin na stanovanjski sklad. Gre za nepremičnine, ki so bile s strani stanovanjskega sklada potrjene.

Razloge, zakaj so proti zaplembi premoženja, so parlamentu med drugim pojasnili tako:

“Vlada ne more podpreti rešitve, skladno s katero bi morala država ponovno reševati situacijo v DUTB in bi neodplačen prenos na SSRS dejansko pomenil zagotovitev dodatnih proračunskih sredstev DUTB, bodisi preko povečanja kapitala DUTB, da bi ohranila plačilno sposobnost, ali pa preko prevzema dolga DUTB s strani države. Slednje bi tudi pomenilo, da bi morala država v proračunu zagotoviti sredstva za poplačilo zapadlih anuitet, ki pa v sprejetih proračunih še niso zagotovljena. V skladu z navedenim vlada pojasnjuje, da je bila DUTB ustanovljena z namenom, da sama poplačuje obveznosti s prodajo prevzetega premoženja. V kolikor bi v razmerje vstopila država kot nov dolžnik, je pogoj za tak prevzem obveznosti od DUTB tudi strinjanje upnikov za zamenjavo dolžnika, poleg tega pa bi bilo potrebno vse upnike obravnavati enakovredno po tako imenovanem načelu pari-passu in bi morala država vstopati v kreditna razmerja z vsemi upniki. Prav tako bi to na nek način pomenilo, da država ponovno zagotavlja sredstva za namen, za katerega so bila v času krize že dodeljena, se pravi za sanacijo bank, saj bi bila sredstva namenjena plačilu obveznosti do bank, ki refinancirajo obveznosti iz izdanih obveznic.”

Vladni nakup se bo, so napovedali iz vlade, izvedel na podlagi neodvisne cenitve cenilca vrednosti nepremičnin, ki ga skupaj izbereta stanovanjski sklad in DUTB. Sredstva stanovanjskega sklada za odplačni prenos bo zagotovila vlada, ko bo kot ustanoviteljica stanovanjskega sklada zagotovila proračunska sredstva za povečanje namenskega premoženja sklada. Ker ne gre za majhno vsoto, doslej pa ni bilo znano, da bi to bili načrtovano v proračunu, je lahko še nekaj težav.

Hitro dogajanje je posledica javne napovedi Levice, da bi lahko izstopila iz koalicije, ker je druge vladne stranke v usklajevanjih ne jemljejo dovolj resno. Uradno Levica, LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB trdijo, da je Levica v opoziciji, ker so podpisali tak dogovor “o podpori”.

Vlada opozarja, da Levica s predlogom novele posega v bistvo ureditve Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in sam namen ustanovitve DUTB, ki je zagotoviti gospodarno uporabo sredstev proračuna in njihovo povrnitev. Neodplačen prenos premoženja pa sam po sebi nasprotuje gospodarni rabi sredstev, meni vlada.

Več o predlogu Levice in nujni seji odbora za finance, lahko preberete tukaj:

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019 Peter Jančič Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu