Spletni časopis

Vlada dopisno prevzema upravljanje letališča Maribor

(Last Updated On: 10/07/2019)

Na dopisni seji se je vlada danes seznanila s predlogom pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor (LERM), s katero bo ministrstvo za infrastrukturo kot upravljavec letališča zagotovilo, da bo letališče poslej upravljala državna družba DRI in to z državnim denarjem.

Po konfliktu s kitajskim najemnikom upravljanje s tem prevzema s pomočjo državnega podjetja vlada sama. Odpovedi kitajskemu najemniku letališča bo obveljala 17. julija 2019 in s tem tudi obveznost za obratovanje in delovanje mariborskega letališča.

Če letališče v Mariboru po tem datumu ne bi več obratovalo, bi to pomenilo vsaj začasno zaprtje letališča in posledično tudi vračilo evropskih sredstev, prejetih in porabljenih za posodobitev letališke infrastrukture, opozarjajo iz vlade, ki je pojasnila še:

“Projekti, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namreč ohranijo prispevek iz skladov le, če se v petih letih od zaključka izvedbe ne spremenijo bistveno. V primeru LERM to pomeni, da mora letališče obratovati vsaj do 11. novembra 2021, sicer bi po oceni Ministrstva za infrastrukturo Evropska komisija zahtevala vračilo evropskih sredstev do višine 10,54 milijona evrov.”

Ministrstvo za infrastrukturo bo, so sporočili iz vlade, z državnim podjetjem DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. kot notranjim izvajalcem države sklenilo Pogodbo o izvajanju storitev obratovanja LERM.

Pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer najdlje do 31. decembra 2020. V tem času bo Ministrstvo za infrastrukturo iskalo dolgoročno in trajno rešitev glede obratovanja letališča v Mariboru.

Pogoj za pričetek izvajanja naročila po pogodbi je, da DRI pridobi obratovalno dovoljenje. Tudi zato je vlada 6. junija 2019 v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja DRI sprejela spremembo akta o ustanovitvi DRI in med dejavnosti podjetja uvrstila tudi letališko dejavnost.

Ministrstvo za infrastrukturo bo kot naročnik storitve podjetju DRI za izvajanje storitev obratovanja LERM plačevalo dejanske stroške izvajanja storitev. Okvirna skupna vrednost s pogodbo naročenih storitev je ocenjena na 420.000 evrov z DDV v letu 2019 in 1,15 milijona evrov z DDV v letu 2020. Ministrstvo bo sredstva zagotovilo s prerazporeditvami v okviru svojega finančnega načrta, so sporočili iz vlade.

Posnetek je iz letališča v Bruslju, kjer je precej več prometa kot v Mariboru Foto: P.J.
Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter Jančič
Exit mobile version