Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Milost ministra Jerneja Pikala

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 3rd oktober 2019, 07:10 pop

Ob napovedih Jerneja Pikala (SD), da bo pri financiranju osnovne šole Alojzija Šuštarja, kjer vladajoči že nekaj let kršijo ustavno ureditev, ker ne odpravijo diskriminacije dela otrok, vztrajal pri najbolj zadrtem stališču, da šolanje otrok tam nikakor ne sme biti financirano enako kot v državni šolah, me najbolj preseneča, da nihče ne omeni, da s tem nikakor ne ogroža le redkih družin, ki svoje otroke šolajo na tej šoli. Za vse otroke in celotno skupnost gre. Pa tudi za vrednote, na katerih temelji celotna skupnost, denimo, da skrbimo tudi za možnost šolanja otrok iz revnejših družin.

Minister nam skupaj z vlado (to je počela že prejšnja) razglaša, da bodo dali nov pomen ustavni določbi, ki pravi:

“Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.”

V ustavi je to zapisano zato, da bi pri osnovnem šolanju tudi otroci iz revnih družin imeli podobne možnosti kot tisti iz premožnejših. In s tem podobne možnosti v življenju. Ustavno sodišče je politike s sodbo v primeru osnovne šole Alojzija Šuštarja opozorilo, da pri tej šoli to načelo, ker osnovnega šolanja tam otrokom ne plačujejo v celoti, kršijo in da s tem ravnajo nepošteno. To šolo so financirali le 85 odstotno. Še vedno jo. Ne le da so s tem diskriminirali te otroke in njihove starše v primerjavi z otroci in starši na drugih šolah, povrhu država s tem ne varuje otrok iz socialno šibkejših družin, ki so tudi na tej šoli in jim ne zagotavlja vsaj podobnih možnosti kot tistim bogatejših staršev, ki jim ni težko doplačevati.

Ker sodbe ustavnega sodišče oblast levosredinskih strank nikakor noče spoštovati zaradi predsodkov do “zasebništva”, nam vladajoča koalicija in minister iz SD ponujata rešitev, po kateri bi morali besedilo ustave nenadoma razumeti na nov način. “Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev,” bo po novem pomenilo, da plačamo le poučevanje matematike in podobnih predmetov, ne pa več jutranjega ali popoldanskega varstva malčkov, ker to ni obvezen program. Počasi tudi časa odmorov med urami ne bomo več. Ni obvezen program. Se doplača.

Minister Pikalo nam pojasnjuje, da bo to dodatno plačevanje brezplačnega osnovnega šolanja zadelo le “privatnike” na osnovni šoli Alojzija Šuštarja in podobne, v državnih šolah pa bo vse še naprej zastonj. A pri tej politični dobrodelnosti ministra je dobro biti previden. V državnih šolah to poslej ne bo financirano, ker bi to zahtevala ustavna ureditev zaradi tehtnih razlogov varovanja dobra in enakih možnosti otrok. Tam bo po novem to država financirala le še zaradi arbitrarne trenutne milosti Pikala in vladajočih strank.

Tisto, kar nam Pikalo, SD in vladne stranke zamolčijo, pa je, da s tem sami na široko odpirajo vrata, da bo naslednja njihova vlada čisto vsem staršem začela zaračunavati ta del osnovnega šolanja, ker pač ni del obveznega programa, katerega financiranje zahteva ustava. Če ni, ni nobenega pametnega razloga, zakaj bi tega ljudem ne zaračunali. Kot jim že šolske malice in kosila.

Ker sam verjamem, da so bili očetje ustave modri in ker verjamem, da morajo imeti otroci iz različnih družin, tudi iz revnih, enake možnosti, idejam vladne koalicije in ministra Jerneja Pikala ostro nasprotujem. Vračajo nas v čase, ki jih je moderna zahodna Evropa, ki skrbi tudi za socialno šibkejše, že pozabila in celo v socializmu so včasih vladarji, vsaj pri majhnih otrocih, znali pozabiti na ideološko zadrtost. V prejšnjem mandatu je šef vlade Miro Cerar to znal. Povedal je, da ga je sram in napovedal, da bo ureditev popravljena kot zahteva ustavno sodišče. A potem v to ni prepričal niti lastnih koalicijskih partnerjev.

Bodo Jernej Pikalo, njegov strankarski šef Dejan Židan in najnovejši premier Marjan Šarec ostali v tisti od Cerarja krepko nižji ligi, kjer jim ni mar za revnejše v skupnosti?

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu