Site icon Spletni časopis

Proste roke za trošenje po vzoru Grčije si uzakonja Šarčeva koalicija

Vlada Marjana Šarca (LMŠ) ob rebalansu, ki v rekordne višave dviguje porabo, namerava s hitro spremembo zakona o izvrševanju proračuna odpraviti še omejitev v zakonu o javnih financah, da državnih rezerv ne sme trošiti za izdatke, ki bi jih lahko načrtovala, a jih ni. O tej nenavadni spremembi, ki jo nameravajo prihodnji teden že uzakoniti, bo v soboto prvič razpravljal odbor za finance.

Podobno je norel že Pahor

Da predlog ruši temeljna načela proračunskega poslovanja, so pred pogovorom poslancev opozorili iz pravne službe državnega zbora. Zakonodajno pravna služba državnega zbora se je na predlog, da bi vlada črtala omejitev iz zakona o javnih financah in bi lahko največ 200 milijonov evrov trošila povsem mimo pravil načrtovanja v proračunu, odzvala tako:

“Brez tega pogoja je uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije nedoločljiva in pravno nevezana, ker omogoča uporabo teh sredstev za vse namene, za katere se bo med letom, torej med izvrševanjem proračuna, izkazalo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne zadostujejo. Podobno se bodo sredstva splošne proračunske rezervacije lahko uporabila tudi za nepredvidene namene, pri čemer se ne bo preverjalo, ali jih je pri pripravi proračuna bilo mogoče načrtovati. Uzakonitev predlagane izjeme bi pomenila odstop od enega najpomembnejših načel javnega financiranja, načela specializacije proračuna.”

Po domače: vladajoči si uzakonjajo, da bodo javni denar tratili za karkoli povsem mimo proračunskih načrtov, ki jih potrjuje državni zbor. Predlog je tudi proceduralno “nor”. S tehničnim zakonom za izvedbo proračuna, ki se sprejema po nujnem postopku in velja le za čas veljave proračuna (za leto ali dve), spreminjajo sistemski zakon, ki se na hitro ne sme popravljati in velja neomejeno. A to že v preteklosti politikov ni motilo, da z zakonom o izvrševanju proračuna (ZIPRO), ker ga je mogoče na hitro in po tihem sprejeti, ne bi urejali stvari, ki jih ne bi smeli. Vlada Boruta Pahorja je z njim določala celo višino prispevka za RTVS, ker je javni televiziji zaradi reforme plač Gregorja Viranta zmanjkovalo denarja, zakona o RTV pa takrat na hitro ni bilo mogoče popraviti. Da ni bilo pametno, se je pokazalo, ko so pozneje pozabili, da je treba, ker gre za začasen zakon, to uzakoniti vsakič znova. S pozabljivostjo so za krajši čas so celo ukinili prispevek za RTV, a s hitro ponovno spremembo ZIPRa to potem nekako pokrili. Šarčeva vlada bi zdaj z zakonom o izvrševanju proračuna odpravila omejitev iz zakona o javnih financah, da največ 200 milijonov evrov rezervacij ne sme trošiti za izdatke, ki bi jih lahko načrtovala, a jih ni. Zaradi prevelikega trošenja že tako protestirata Evropska komisija in Fiskalni svet. Črtanje pa omogoča, da bo vlada lahko porabila še več. To razdeljevanje so celo že začeli.

Po vzgledu odličnosti Grčije

Finančni minister Andrej Bertoncelj Foto: DZ/Matija Sušnik

Prva stvar, za katero je letos zmanjkalo denarja in jo je vlada plačala iz omenjenih rezervacij, je bila povprečnina občinam. Občine imamo že desetletja in ni težko načrtovati izdatkov zanje. Tri milijone evrov je vlada januarja na predlog finančnega ministra Andreja Bertonclja iz rezervacij prerazporedila občinam, ker je kljub temu, da ni težko načrtovati, že januarja zmanjkalo denarja zanje. Čez celo leto bi zmanjkalo kar 18.370.510 evrov, ker so vladajoči konec leta občinam dodelili krepko več denarja, niso pa popravili proračunskih načrtov. Zdaj bi takšna plačila, ko napak načrtujejo ali porabijo krepko več kot so si sami v parlamentu dovolili, spremenili kar v pravilo in zakon. Kot razlog so zapisali nepredvidljive stroške v povezavi z vodenjem EU. Zakonodajno pravna služba pa opozarja, da je to precej slab argument, ker v takšnih primerih, ko načrtovanje ni mogoče, člen, ki ga spreminjajo, omogoča porabo denarja iz rezervacij že zdaj. Točno za takšne namene je napisan.

Razlogi so torej drugačni kot trdi vlada. Zakaj ni zapisan pravi razlog, pa si lahko mislimo. Grški scenariji niso priljubljeni v javnosti, pa vam ne povedo. A to je to.

Celotno mnenje zakonodajno pravne službe o predlogu spremembe zakon o izvrševanju proračuna je takšno:

O rebalansu proračuna za letošnje leto bodo poslanci govorili v soboto v odboru za finance, ko bo pred njimi tudi sprememba zakona o izvrševanju proračuna. Načrtovani prihodki in odhodki so se zadnji dve leti spreminjali tako:

Proračuni in rebalansi 2018 in 2019
Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version