Site icon Spletni časopis

Katič: Migrantov nismo nastanili v zapor v Kopru, priprli smo jih tja

Ministrico za pravosodje Andrejo Katič (SD) je šef SNS Zmago Jelinčič januarja vprašal, zakaj v zapor v Kopru namešča večje število migrantov. Zanimalo ga je, ali drži, da povzročajo škodo, so nasilni. Ministrico je vprašal, kakšno škodo so povzročili, koliko je bilo kaznivih dejanj in prekrškov teh oseb, kako to čutijo drugi zaporniki…

Niso nameščeni, priprti so

Vprašanj Jelinčič ni poslal naključno. Ob begu dveh zapornikov iz zapora v Kopru je Jelinčič dobil pismo, ki je priloženo poslanskemu vprašanju, avtor je prikrit (v celoti je pismo dostopno tukaj), v katerem pisec opozarja na nepravilnosti v zaporu, tudi tihotapljenje mamil vanj, vsebina pisma pa je bila tudi:

Ministrica za pravosodje Andreja Katič v odgovoru odločno in kar obsežno zanika, da bi v zapor v Kopru ali v zapore drugod po državi nameščali migrante. V zaporih so le tisti, ki so jih tja v pripor ali na prestajanje kazni poslali sodniki, je odločno odgovorila Jelinčiču. Čisto na koncu pa ministrica Katičeva zapiše še:

“Dodajam, da se je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper v zadnjem letu povečalo število priprtih oseb, med katerimi je veliko pripornikov, osumljenih kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.”

Z drugimi besedami, v priporu je res večje število migrantov, ki so osumljeni nezakonitega prečkanja meje in ozemlja države. A tja jih niso nastanili politiki, tja so jih v pripor poslali sodniki zaradi nezakonitega prečkanja meje in tihotapljenja po državi, opozarja ministrica. Kar je novost. Doslej je bilo nezakonito prečkanje meje za oblast skoraj vrednota, ki kaže odprtost do različnosti in nikakor ne razlog za pripor, v koalicijski pogodbi vlade je zapisano, da bodo podirali ograjo takoj, ko bo mogoče, pomisleki, da odprte meje niso najboljša politika, pa so bili označeni za tako rekoč sovražni govor. Na vprašanja, ki jih je Jelinčič postavil o domnevni škodi, ki bi jo naj ti migranti povzročili, kaznivih dejanjih in prekrških v zaporu, v odgovoru ni opaziti popolnoma nič. Temu se ministrica izogne.

Stavba zapora v Kopru:

Zapor v Kopru foto: P.J.

Celoten odgovor Katičeve

Ministrica za pravosodje Andreja Katič Foto: DZ/Borut Peršolja

Celoten odgovor ministrice na poslansko vprašanje, za katerega se zdi, da je vsebinsko pomanjkljiv, ker se osredotoči le na pojasnilo razlogov za bivanje migrantov v zaporu Koper, kar poslanec ni spraševal, je takšen:

“Dne 16. 1. 2019 ste name naslovili pisno poslansko vprašanje v zvezi z »nastanitvijo migrantov« v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, na katerega v nadaljevanju podajam odgovor. Uvodoma pojasnjujem, da niti v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper niti v nobenem drugem zavodu za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji niso »nameščeni migranti«. V zavodih za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji se namreč izvršuje kazen zapora, kazen mladoletniškega zapora in pripor, kar pomeni, da so v njih nameščene osebe, ki jih je sodišče pravnomočno obsodilo na kazen zapora ali mladoletniškega zapora ter osebe, zoper katere je sodišče odredilo pripor. V skladu z 18. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij poziva obsojence na prestajanje kazni zapora pristojno sodišče, ki pri izbiri zavoda, v katerem bo obsojenec prestajal kazen zapora, ravna v skladu z Navodilom o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora. Osebe, zoper katere je odrejen pripor, pa prestajajo slednjega v zavodu za prestajanje kazni zapora, ki je glede na sodišče, ki je pripor odredilo, določen v 1. členu Pravilnika o izvrševanju pripora.

Dodajam, da se je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper v zadnjem letu povečalo število priprtih oseb, med katerimi je veliko pripornikov, osumljenih kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.”

Celotno Jelinčičevo vprašanje s priloženim anonimnim pismom je takšno:

Vprašanje Zmaga Jelinčiča Andreji Katič o migrantih v zaporu v Kopru
Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version