1

Sumljiva skromnost župana Milana Balažica

Nenavadno skromno kampanjo za lokalne volitve je zadnji teden prijavil Milan Balažic. Nekdanji veleposlanik v Avstraliji je objavil poročilo, da je za prepričevanje volivcev porabil vsega 127,7 evrov. S tem je v drugem krogu v Moravčah premagal dotedanjega župana iz SD Martina Rebolja. Poročilo Balažica je sumljivo skromne vrste. Še od teh 127,7 evrov bi naj večino, 88,8 evrov, porabil za poštne stroške. S tem se je uvrstil med župane, ki so bili izvoljeni brez protikandidatov ali ki so imeli takšno prednost, da kampanje sploh niso potrebovali. Spisek petih zelo varčnih županov po dosedanji poročilih o stroških kampanj je takšen:

Od petih zelo učinkovitih so bili kar trije Matija Tasič, Stanislav Glažar in Aco Franc Šuštar brez protikandidatov in kampanj sploh niso potrebovali. Le Kastelic je imel v Mirni peči konkurenco, a je Zvonka Laha odpravil že v prvem krogu s skoraj 74 odstotki.

Balažic: Sami smo delali

Za Balažica je nerodno, ker so v času kampanje iz njegovega štaba medije obvestili, da so jim uničili cel kup jumbo in klasičnih panojev. Za 22,9 kolikor je Balažic prijavil stroškov oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanje plakatov je toliko plakatov težko dobiti. Zakon pa ne dopušča popustov ali brezplačnih uslug. Lokalne domžalske novice so o uničevanju plakatov Balažicu na Moravškem poročale tako:

Posnetek medijske objave pred volitvami o uničevanju plakatov, ki kandidata očitno niso stali nič

Ko sem preverjal, kako je Balažicu uspelo vse te plakate, ki so jim jih uničili, dobiti brez stroškov, mi je Balažic povedal, da so plakate sami prostovoljno naredili, ker niso imeli denarja in da zaradi tega ni bilo stroškov. Plakat na posnetku je res videti narejen bolj na roko, a vendarle poročilo o kampanji brez stroškov velja za sumljivo.

Rebolj, ki ga je Balažic v drugem krogu premagal s 1.566 glasovi proti 1.495, je bil za župana Moravč prvič izvoljen že leta 2002, do takrat je to občino vodila poznejša evropska poslanka in donedavno predsednica NSi Ljudmila Novak. Pred štirimi leti je bil Rebolj s 1307 glasovi uspešnejši od kandidati NSi Milana Kokalja.