Site icon Spletni časopis

V državi 176.043 tujcev, 79.505 iz BiH

V spletnem časopisu podrobno predstavljam podatke o nezakonitih prihodih migrantov v državo. Po podatkih policije jih je lani nezakonito v državo vstopilo 9.149. Še obsežnejše so zakonite migracije, ki demantirajo podobe o nekakšno ksenofobni Sloveniji, ki je zaprta do tujcev. Število v državi prijavljenih tujcev iz držav izven EU, se je čez lansko leto povečalo za 23.582. To je krepko več kot je bilo rojstev v državi. V Sloveniji je bilo konec decembra stalno prijavljenih 83.542, začasno pa še 64.472 tujcev iz držav, ki niso članice EU. V seštevku: 148.014 tujcev. Če prištejemo še “tujce” iz EU, ima status stalno ali začasno priseljenih skoraj slaba desetina prebivalcev.

Kako se je zadnja leta to število povečevalo, kaže grafika:

Polovica vseh teh tujcev, 79.505, je k nam prišla iz BiH. Število stalno prijavljenih tujcev se je lani čez leto le rahlo povečalo. Precej bolj pa število začasno prijavljenih: od januarja do decembra lani za 18.672. Kaj pomeni to število, pokaže statistika o številu rojstev in smrti v zadnjem desetletju v državi. Takšna je:

BiH na vrhu po številu in rasti

Najbolj se je tudi čez lansko leto povečalo število začasno prijavljenih iz BiH: za 10.633. Stalno se je težje prijaviti, pogoj je najmanj pet let začasnega bivanja. Vsi podatki migracijah, ki jih prikazujem, so iz baz podatkov ministrstva za notranje zadeve. Daleč največ stalno in začasno prijavljenih tujcev v državi je ob BiH še iz Kosova, številke za ti dve skupini za lansko leto grafično prikazujem ločeno, za vse ostale države izven EU pa sešteto (zadnje število je seštevek vseh po mesecih):

Iz Območja EU (in Švice), kar niso pravi tujci, ker je Evropa skupna država, je bilo decembra lani v Sloveniji stalno prijavljenih (dodatno) še 11.755 posameznikov, začasno 16.274 državljanov drugih držav, med te sodi tudi Hrvaška. V seštevku je bilo torej decembra v Sloveniji prijavljenih 176.043 državljanov drugih držav. Preglednica petih držav od koder je največ stalno ali začasno prijavljenih tujcev, če upoštevamo tudi države EU, je takšna:

Za preostale države si lahko podatke pogledate na interaktivnem zemljevidu sveta. Z miško je mogoče priklicati številke (seštevek števila dovoljenj za stalno in začasno bivanje) za 160 držav.


Če izpustimo republike nekdanje Jugoslavije, po številu izstopa Bolgarija, od koder je bilo decembra 1479 stalno in še 3555 začasno prijavljenih tujcev, skupaj torej 5034. Sledita Rusija s skupaj 3356 in Ukrajina s 3284 prijavljenimi tujci, ki sta za Bolgarijo državi z največ državljani v Sloveniji. Iz sosednje Italije je v Sloveniji stalno prijavljenih 682, začasno pa 2556 tujcev, skupaj torej 3238. Sledita Kitajska s skupaj 1382 in Nemčija s skupaj 1184 prijavljenimi. Več kot tisoč je v Sloveniji po podatkih MNZ prijavljenih le še državljanov Črne Gore in Madžarske.

Del tujcev sčasoma prevzame slovensko državljanstvo in teh ni več v statistiki. Pogoji za izredno naturalizacijo so, kot navaja MNZ, takšni:

  1. najmanj deset let živi v Sloveniji;
  2. poročen s slovenskim državljanom;
  3. izgubil slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka;
  4. slovenski izseljenec ali njegov potomec;
  5. brez državljanstva (apatrid);
  6. begunec;
  7. v Sloveniji obiskoval in uspešno zaključil najmanj visokošolski študij;  
  8. rojen v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva dalje;
  9. mladoleten in živi v Sloveniji

Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version