Spletni časopis

Pahor: Večine ni za nobeno smer, zato gremo v obe

Ljubljana, predsedniska palaca. Predsednik republike Borut Pahor je z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin spregovoril o spremembah volilne zakonodaje. Izjava za medije predsednika republike Boruta Pahorja.

(Last Updated On: 07/02/2019)

“Nobeden od predlogov ne uživa potrebne večine,” je predsednik republike Borut Pahor povedal po posvetu s predsedniki in vodji poslanskih skupin parlamentarnih strank, kaj storiti po sodbi ustavnega sodišča, da morajo v dveh letih spremeniti velikost okrajev, v katerih volimo poslance, ker so ti po velikosti preveč različnih in je volilna ureditev zato v neskladju z ustavo. Spor o neustavnosti volilnega sistema je sprožil državni svet.

Popravljanja ali ukinjanje okrajev?

Ker so razlike med strankami zelo velike, bo Pahor do poletja vodil usklajevanja v obe možni smeri, je po posvetu predsednik povedal novinarjem. Prva je, da bi le popravili območja 88 okrajev, za kar zadošča večina vseh poslancev, torej najmanj 46. Hkrati bodo potekali pogovori tudi, ali ne bi teh okrajev povsem ukinili in z uvedbo strankarskih list in preferenčnega glasu na ravni volilnih enot urediti, kar je večina v državnem zboru obljubila že s spremembo ustave leta 2000, s katero so se izmaknili večinskemu sistemu. Takrat so volivcem v ustavi obljubili več vpliva na izvolitev poslancev in ne le strank. Ta sprememba bi zahtevala popravek volilnega zakona, ki pa je mogoč le z dvotretjinsko večino, torej najmanj 60 glasovi poslancev. Doslej večine, da bi dosegli, kar določa ustava, ni bilo mogoče doseči že 19 let.

Dogovarjanj strank bodo dvakrat mesečno pri Pahorju. Cilj je, da bi do poletnih počitnic pripravili oba predloga sprememb, pri tem je pomoč zagotovila tudi vlada. Najslabše bi bilo, če parlament, ki mu je ustavno sodišče dalo dve leti časa, sploh ne bi popravil ureditve in bi moral predsednik republike najpozneje maja 2022 razpisati volitve v državni zbor, nad katerimi bi bil sum neustavnosti in nezakonitosti, je opozoril Pahor.

Če ne uspe, ne bo konec sveta

Sistem se tudi v tem primeru sicer ne bo sesul. Določitve okrajev ustavno sodišče, kot so opozorili ob razglasitvi, ni razveljavilo, saj bi s tem lahko povzročilo  protiustavno pravno praznino, če državnemu zboru ne bi uspelo popraviti sistema in naslednjih volitev poslancev potem sploh ne bi bilo mogoče izvesti.

Največja opozicijska stranka je sodelovanje na pogovoru pri predsedniku na spletnih omrežjih razglasila nenavadno uradno, brez ocen o smeri ali hkratnih političnih sporočil:

Exit mobile version