Vrhovno sodišče ogrožata Spletni časopis in javnost

Če bi izvedeli, kaj so na Florjančičevem kolegiju o nespoštovanju sodb evropskega sodišča govorili sodniki, bi to ogrozilo delovanje vrhovnega sodišča