Site icon Spletni časopis

Vlada vztraja pri diskriminaciji otrok iz katoliških družin

Vlada Marjana Šarca nasprotuje spoštovanju sodbe ustavnega sodišča in je proti odpravi diskriminacije otrok iz pretežno katoliških družin. Da se na sodbo ustavnega sodišča po vladi Mira Cerarja požvižga tudi Šarčeva vlada, je ta sporočila ta teden z zavračanjem predloga opozicijske SDS. SDS predlagala, da bi financiranje osnovnih šol popravili kot zahteva ustavno sodišče. Postopek, ko opozicijska stranka predlaga spremembo financiranja, omogoča, da bi bilo mogoče spoštovanje ustave zagotoviti tudi na druge načine, če vladi morda besedilo SDS ni všeč. A vlada zavrača vse možnosti.  Po sodbi ustavnega sodišča bi diskriminacijo pri financiranju osnovnega izobraževanja otrok iz pretežno katoliških družin oblast morala odpraviti najpozneje pred tremi leti.

Trditve vlade so – neresnične

Zanimivo je, da hkrati, ko se vlada javno napoveduje nadaljevanje kršitve ustavne ureditev in je tudi nespoštljiva do ustavnega sodišča, novi premier javno problematizira (moralizira) o nevarnosti sovražnega govora v opozicijskih medijih. Več o tem najdete na povezavi tukaj.

Premier Marjan Šarec je državna podjetja pozval k umiku oglasov iz porednih medijev

Spor, da jih oblast diskriminira, ker morajo doplačevati za osnovno šolanje svojih otrok, so starši, ki svoje otroke šolajo na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, dobili že decembra 2014. Najpozneje v letu dni po sodbi ustavnega sodišča bi politiki morali za šolanje teh otrok zagotoviti več denarja. Da bi dobili enako kot drugi. A tudi po štirih letih politiki niso storili nič.  Poslanci z leve sredine odločno zavračajo, da bi različnim otrokom zagotovila enake možnosti šolanja, češ da to ruši javno šolstvo. Da bi obšli sodbo, so v prejšnjem mandatu poskušali celo spremeniti ustavo, a je projekt zaradi pomanjkanja glasov propadel. Poslanci z leve sredine so predloge SDS, da bi ravnali kot zahteva ustavno sodišče, doslej zavrnili že (najmanj) trikrat, enkrat pa je ob koncu prejšnjega mandata padel celo predlog njihove lastne vlade, da bi financiranje osnovnih šol le popravili. Padel je, ker vladnih rešitev niso podprli vladni poslanci.

Iz vlade Marjana Šarca so ta teden zapisali, da so proti popravku ureditve, ker nasprotujejo delnemu urejanju problemov in da se zavedajo, “da je potrebno odločitve ustavnega sodišča spoštovati in pri tem upoštevati tudi vrstni red njihovega nastanka…” Predlog SDS ne pomeni delnega urejanja problema. Odpravi ga v celoti. Vladna trditev je neresnična. Da bi bil pomemben kak vrstni red pri popravljanju neustavnosti, je tudi izmišljotina.

US: grobo krši načela pravne države in ločitve oblasti

Stališče ustavnega sodišča je povsem nedvoumno. Predsednica ustavnega sodišča, ki se ji ravno končuje mandat, Jadranka Sovdat je v svojem zadnjem poročilu o delu sodišča zapisala:

“Treba je posebej opozoriti na neodzivnost zakonodajalca v zvezi s tistimi odločitvami iz preteklih let, glede katerih bi se ta že zdavnaj moral odzvati in odpraviti ugotovljene protiustavnosti. Še nekaj več se jih je nabralo kot leto pred tem. Vse dokler se zakonodajalec (ali drug normodajalec) ne odzove na ugotovljeno protiustavnost, grobo krši načela pravne države in ločitve oblasti.”

V poročilu ustavnega sodišča pa je zapisano:

“Leta 2016 sta potekla roka za odpravo protiustavnosti, ki sta bili ugotovljeni v dveh odločbah
Ustavnega sodišča, na kateri se zakonodajalec še ni odzval. V odločbi št. U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 2/15) je Ustavno sodišče ugotovilo, da je ureditev financiranja zasebnih osnovnih šol, določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v neskladju z drugim odstavkom 57. člena Ustave, ki učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja na javni ali na zasebni šoli. V odločbi št. U-I-227/14, Up-790/14 z dne 4. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 42/15) je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost Zakona o poslancih, ker zoper odločitev o prenehanju poslanskega mandata ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva.”

Pravno varstvo ni bilo zagotovljeno predsedniku SDS Janezu Janši, ko so mu v prejšnjem mandatu z zlorabo oblasti vladajoči poslanci odvzeli mandat. Ustavno sodišče je njihovo odločitev soglasno odpravilo in zahtevalo, da poslej za podobne primere zlorab oblasti v zakonu o poslancih zagotovijo sodno zaščito prizadetih. Niso je še.

Na posnetku vhod v Osnovno šolo, ki je poslanci leve sredine nikakor nočejo financirati enako kot druge:

Copyright secured by Digiprove © 2018 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version