Site icon Spletni časopis

Bandelli bo do prihodnjega tedna še minister

Premier Marjan Šarec (LMŠ) parlamentu ne bo predlagal, naj odstavi ministra brez listnice Marka Bandelija (SAB). “Si nisem to zaslužil,” je dopoldan večkrat ponovil Bandelli.  Podpredsednik SAB Bandelli odstopa sam, pa je pozneje povedala predsednica te stranke Alenka Bratušek, ki je povedala, da je iz medijev izvedela, da Šarec zahteva odstop in je zaradi tega tudi javno nekoliko protestirala. Bratuškova meni, da se premier tudi ni držal koalicijskega dogovora v postopku. Odstop poenostavi proceduro. Premier bo parlament le obvestil o odstopu ministra, kar mora storiti v sedmih dneh po tem, ko prejme odstopno izjavo. V kabinetu premiera do 13.30 ure odstopne izjave še niso prejeli. Šarčevo odločitev so pozdravili iz komisije za preprečvanje korupcije s takšnim sporočilom:

“Nedavno ravnanje ministra Marka Bandellija, ki je z grožnjami o nedodelitvi javnih sredstev poskušal vplivati na razplet prihajajočih lokalnih volitev v Občini Komen, je komisija ocenila za nesprejemljivo in zato pozdravlja odločnost predsednika vlade gospoda Marjana Šarca pri odločitvi, da ministru na podlagi njegovih dejanj ponudi možnost odstopa, sicer pa ga razreši.”

Bandelli bo ob ministrsko funkcijo, ko se državni zbor z odstopom seznani.  Po poslovniku ima minister možnost obrazložiti svoj odstop poslancem in javnosti. Lahko se pa temu tudi odpove. Ker ta teden ni sklicana seja državnega zbora, bo vsaj še do prihodnjega tedna Bandelli minister brez listnice. Odstopa natančno po dveh mesecih od prevzema funkcije. To, kot sem opozoril že včeraj, ni rekordno hitro. Le v prejšnjem mandatu sta se dva ministra poslovila še hitreje.

Bo ob funkcijo takoj po lokalnih volitvah?

Marko Bandelli Foto: Peter Jančič

Prva možnost, da se državni zbor z odstopom tudi seznani, pa bo, če bo premier z obveščanjem pohitel, prihodnji teden, ko se bo v ponedeljek začela prva prava redna seja novega državnega zbora. V sredo pa bo še izredna seja, na kateri bodo na zahtevo opozicije poslanci razpravljali o globalnem paktu o migracijah. Po prenehanju ministrske funkcije Bandelliju bo moral Šarec v desetih dneh predlagati novega ministra ali pa DZ obvestiti, da bo delo ministra  do imenovanja naslednika začasno prevzel sam ali pa vodenje poveril kateremu drugemu ministru. S seznanitvijo z odstopom Bandellija bo avtomatično ob sedež  nadomestni poslanec Andrej Šušmelj. Bandelli, ki je bil do izvolitve za ministra vodja poslanske skupine, pa bo spet postal predstavnik ljudstva.

Razlog, da je Marjan Šarec zahteval odstop ministra je bilo pismo, s katerim je Bandelli že pred mesecem zahteval umik županskega kandidata Erika Modica. Pismo je poslal na številne naslove, v njem pa je napovedal, da ne bo evropskega denarja, na katerega delitev ima vpliv Bandelli kot minister, če se kandidat v občini, iz katere Bandelli prihaja in jo je v preteklosti vodil, ne umakne. Za pisanje se je minister večkrat javno opravičil. Po nenavadno neposrednih izjavah pa je Bandelli slovel tudi sicer. Modic se ni umaknil kot kandidat.

Ko je Bandelli zmagal in zakaj odstavitev

V Komnu bodo na volitvah v nedeljo trije neodvisni kandidati za župana Goran Živec, Erik Modic in Sergio Stancich in še kandidat SAB, ki ji pripada tudi Bandelli Dean Zalesjak. To je edina občina v državi, ki ji je zadnja leta vladal župan iz Sab, ko je bil izvoljen se je imenovala še SAAB. Župan je bil do izvolitve za poslanca Bandelli. Pred štirimi leti je bil Bandelli med štirimi kandidati v prvem krogu na drugem mestu s 28,6 odstotkov, pred njim je bil s 44,68 odstotka dotedanji župan Danijel Božič, ki ga je predlagala zveza za Primorsko. A je v drugem krogu zmagal Bandelli s 51,33 odstotki. Zanj je bilo 908 volivcev, za Božiča 861.

Premier Šarec je razloge, da je zahteval odstop, pojasnil v obsežnem zapisu, ki ga je objavil na spletu. Tako je zapisal Marjan Šarec:

“Prvi od razlogov za predlagano razrešitev ministra Marka Bandellija je povezan z njegovim ministrskim delom. Ob predstavitvi poročila Evropskega računskega sodišča, ki ga je na 3. redni seji vlade dne 4. 10. 2018 predstavil član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb, je bilo izpostavljeno, da je bila Slovenija v letu 2017 ena izmed 10 držav članic, ki ni porabila nobenih sredstev strukturnih skladov. Zato je bila konec leta 2017 po deležu skupne porabe sredstev tekočega finančnega okvira s 14 odstotki med zadnjimi petimi državami članicami. Glede na prejšnjo finančno perspektivo zaostaja za več kot 10 odstotnih točk. Počasen začetek izvajanja tekočega finančnega okvira je povezan s poznejšim končanjem prejšnjega okvira, poznim sprejetjem pravnih podlag za izvajanje tekočega okvira in težavami pri prilaganju številnim spremembam v sedanjem okviru.

Vlada Republike Slovenije se zaveda navedenih dejstev, zato je pospešitev črpanja EU sredstev ena izmed njenih prednostnih nalog. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister brez resorja Marko Bandelli, je med ključnimi nalogami, ki jih je treba izvesti do konca letošnjega leta, predvidela izboljšano delovanje in povezovanje informacijskih sistemov e-MA, e-CA in MFeRAC in aktivno sodelovanje v neodvisni sistemski reviziji s strani Revizijskega organa (UNP); občutno zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna Republike Slovenije in povračili iz proračuna EU; doseganje pravila N+3 s predložitvijo zahtevkov za izplačilo Evropski Komisiji v višini okoli 200 mio EUR do konca leta 2018; aktivno sodelovanje z ministrstvi, da bi pospešili izplačila za projekte, ki se že izvajajo, in spremembo Operativnega programa za rast in delovna mesta EKP 2014-2020 zaradi doseganja okvirja uspešnosti.

Zaradi prepočasne dinamike in opozoril različnih deležnikov sem 5. 11. 2018 ministru Bandelliju naložil, da za 7. redno sejo vlade, ki je bila 8. 11. 2018, v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravi informacijo o črpanju EU sredstev, ki naj vsebuje pregled stanja in ukrepe za učinkovitejše črpanje EU sredstev. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informacije ni predložila v vladno proceduro, minister Marko Bandelli pa me je o samovoljni odločitvi, da si podaljša rok za pripravo informacije, po elektronski pošti obvestil šele po izteku roka.

Glede na trenutno stanje in nespodbudne informacije je nesprejemljivo, da Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dva meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega načrta. Prav tako je nesprejemljivo neupoštevanje navodil in predvidenih rokov za izvršitev določene naloge, kar je tudi eden od razlogov za predlagano razrešitev ministra.

Drugi sklop razlogov so ministrova ravnanja. Njegovo zadnje, ko je v javno razkritem elektronskem pismu pridobitev javnih sredstev pogojeval z umikom županske kandidature, je nedopustno, najmanj moralno sporno in za ministra povsem neprimerno. Zanj ni opravičila. Pozicijo moči, in to ne zgolj svoje, je namreč uporabil v osebnem poznanstvu, s tem pa okrnil zaupanje tako v svojo integriteto kot tudi v poštenost in nepristranskost vseh svojih prihodnjih odločitev in ravnanj. Prav tako je bilo mogoče v medijih zaslediti, da je minister Bandelli državljane, ki so ga prosili za pomoč pri ureditvi razmer na obremenjeni cestni povezavi, v zameno pozval k ustanoviti liste kandidatov za lokalne volitve, s katero bi podprli stranko, katere podpredsednik je. Naj ponovim, izraba politične avtoritete za dosego strogo parcialnih in strankarskih ciljev je nedopustno ravnanje, v nasprotju z etičnim kodeksom in integriteto, ki jo morajo zasledovati najvišji predstavniki vlade.

Ministrov način komunikacije, njegove izjave v javnosti, predvsem pa njegova ravnanja predstavljajo odstopanje od standardov, norm in vrednot, ki so pričakovana na takšni funkciji. Funkcionar mora svojo funkcijo opravljati odgovorno, nepristransko, v skladu s temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva, poštenja, pravičnosti, v skladu s pričakovano integriteto in državotvorno držo. Pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju mora ravnati družbeno odgovorno in tako, da krepi ugled Republike Slovenije. Predvsem pa mora pri opravljanju svojega dela paziti, da osebni ali zasebni interesi ne vplivajo na izpolnjevanje uradnih dolžnosti, in se izogibati okoliščinam, v katerih bi lahko zasebni interes kogarkoli postavil pred javnega.

Samo tako je mogoče z državljani vzpostaviti odnos, ki temelji na spoštovanju in zaupanju. Ministrovo ravnanje pa kljub opravičilu k temu v ničemer ne prispeva.”

Copyright secured by Digiprove © 2018 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version