Zaključni račun 2017: Slabo črpanje denarja iz EU

S pridržkom je računsko sodišče ocenilo predlog zaključnega računa proračuna za leta 2017 in tudi pravilnost izvršitve proračuna. Med ugotovitvami revizorjev je izstopajoča, da je vlada za leto 2017 ambiciozno načrtovala, da bodo prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav za 512 milijonov presegla vsoto, ki jo država plačuje v proračun Evropske unije. A se to niti približno ni zgodilo. Presežka je bilo za 16,6 milijona evrov ali le za 3,2 odstotka načrtovanega zneska.

Po učinkovitost črpanja za desetletje nazaj?

S tem slabim izplenom ministrica brez listnice Alenka Smerkolj in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman tudi v zgodovinskih primerjavah nimata posebej velikih razlogov za zadovoljstvo. Učinkovitost črpanja je bila v zadnjem desetletju po preglednici, ki jo je pripravilo računsko sodišče, takšna:

Tudi v lanskem letu je vlada državne rezerve porabljala mimo zakona za stvari, ki jih bilo pri pripravi proračuna mogoče načrtovati. V preteklosti je bilo takšnih prerazporeditev še več in pogosto so bile hudo bizarne. Tudi, denimo, za poplačilo stroškov, ki so bili povezani z rednimi volitvami. V lanskem proračunu je vlada iz rezerv pokrila za dobrih 20 milijonov slabih načrtovanj. V preglednici so prikazani tako:

Celotno poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna lahko najdete na povezavi tukaj.