Fiskalni svet poslancem: Ustavite zapravljive konje

“Sprejemanje  zakonov  s  finančnimi  učinki  je v  tem  času  ne  le  tvegano  z  vidika  javno-finančne vzdržnosti,  temveč je tudi etično nesprejemljivo,” je danes sporočil fiskalni svet in poslance pozval naj ustavijo vse zakonodajne postopke, katerih učinki niso vključeni v proračunske načrte. Državne svetnike pa je fiskalni svet pozval, naj z veti ustavijo zakone, ki bi jih poslanci morebiti kljub temu poskusili še uzakoniti.

Ker gre za razumno opozorilo, ko se zdi, da poslanci zaradi predvolilnih razlogov v parlamentu ne ravnajo več razumno, na kar že nekaj časa opozarjam tudi v Spletnem časopisu, izjavo Fiskalnega sveta, ki ga vodi Davorin Kračun, objavljam v celoti:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/04/Priporocilo_DZ_-apr18.pdf”]

Fiskalni svet je neodvisen in samostojen državni organ, ki nadzira vodenje javnofinančne politike. Osnovna naloga je spremljanje izvajanja fiskalnega pravila, srednjeročno uravnoteženih prihodkov in odhodkov brez zadolževanja, razen ob nastopu izjemnih okoliščin, ter izvajanja predpisov EU, ki urejajo ekonomsko upravljanje v državah članicah.