Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ptuj: Predstavitev knjige Fake News in protesti zaradi sekanja dreves

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 12/01/2018)

Na Ptuju nocoj predstavljam knjigo Fake news. Prav ta teden pa je župan tega mesta porušil drevesa, o katerih sem pisal tudi v Spletnem časopisu.  Na Ptuj me je pred novim letom povabilo Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega. Predstavitev knjige o občasno zelo propagandni vlogi največjih medijev v državi, še posebej v času pred volitvami, bo nocoj ob 19.00 v Minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju.

Župan Miran Senčar je v okviru “prenove tržnice in za vzpostavitev enovitega prostora za prireditve” ta teden podrl sedem dreves, o čemer je že dalj časa potekal spopad s skupino občanov, ki so jih poskušali rešiti, ker poleti zagotavljajo senco in bodo potrebna desetletja, da zraste kaj podobnega. O protestih sem poročal na spletnem portalu, članek je dostopen na povezavi tu. Poteza župana je tvegana, Letos bodo ob sredi leti parlamentarnih v novembru še lokalne volitve.

Ko je dreves vse manj

Nasprotniki sekanja dreves so se danes odzvali na dejstvo, da so vsa drevesa padla.

V protestni izjavi za javnost so opozorili na strokovno mnenje mnenje aboristke Tanje Simonič Korošak, ki je zapisala:

“Pri pregledu ter analiziranju dostopnih digitalnih virov za obravnavano območje tržnice (glej Prilogo A – Digitalnepodlage), kjer se nahajajo drevesa ameriške katalpe, sem ugotovila da se je na obravnavanem območju že pred okoli 20 leti nahajala podobna pokritost s krošnjami odraslih dreves. Pri pregledu starega fotografskega gradiva, ki sem ga prejela na vpogled se vidi, da bi naj bila drevesa sajena med prvo in drugo svetovno vojno, predvidoma v začetku 30. let prejšnjega stoletja. Prav tako je vidno, da so že od vsega začetka drevesa sadili v dve sklenjeni zelenici, katerih oblika in površina se je ohranila vse do danes. Linija dreves ameriške katalpe trenutno predstavlja zelo pomembno pokritost s krošnjami odraslih dreves v starem mestnem jedru Ptuja. Glede na analizo letalskih posnetkov se je v preteklih 20 letih precej zmanjšalo število dreves v tem predelu mestnega jedra, s tem pa so se tudi bistveno spremenile okoljske koristi ter druge funkcije, ki so jih drevesa zagotavljala in opravljala za svojo okolico…”

Celotno mnenje je bilo takšno:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/01/366044960-ARBORISTIÄŚNO-MNENJE-O-DREVESIH-NA-PTUJSKI-TRĹ˝NICI.pdf”]

Dreves več ni, predstavitev bo

Protestna izjava CIVILNE INICIATIVE NA POSEK KATALP NA TRŽNICI, pravi:

“1. Dejanje poseka obsojamo in označujemo kot nedopustno.

2. Obsojamo neresnico, da so drevesa bila nevarna. Glede na mnenje strokovnjakinje gospe Irene Ašič je bilo šest katalp zdravih in v odličnem stanju. V slabem stanju je bila le ena, ki pa tudi še ni bila nevarna, ker so votlle sredice panjev značilne za katalpe. Če bi župan naročil drugo in tretjo stopnjo arborističnega mnenja, kot smo predlagali/zahtevali, bi se to stanje jasno videlo in posek vseh sedmih dreves ne bi bil potreben, kvečjemu odstranitev enega od njih, v kolikor bi tako presodil strokovnjak. Na čem je torej temeljilo Mastnakovo strokovno arboristično mnenje, da so vsa drevesa nevarna in da je najbolj “enostavna in strokovno utemeljena rešitev, drevesa podreti”, ki ga občina Ptuj javno objavljala po medijih in s katerim je župan upravičeval posek ter hkrati stalno ignoriral in prikrival javnosti mnenje ariboristke, da so drevesa godna za vključitev v projektiranje? Tokrat ne pričakujemo od župana in MOP nikakršnega odgovora, ker odgovora še nikoli nismo dobili. Na zgornje vprašanje so odgovorila dejstva: javnost je bila ves čas zavajana z lažnim mnenjem.  Drevesa torej niso padla zato, ker bi bila nevarna, ampak zato, ker je to bila odločitev posameznikov, ki še zdaj želijo na vsak način prepričati javnost, da je sečnja teh dreves bila nujna zaradi dotrajanosti dreves.

3. Obsojamo padec osnovne človeške etike. Demokracija, človekova vest in etika so pojmi, ki presegajo raven zavesti vodstva našega mesta. S svojim dejanjem je pokazalo, da je edina pravica občanov ta, da lahko volimo. Če želimo kakorkoli drugače pokazati svoje potrebe in želje, lahko podpisujemo peticije, pošiljamo dopise na občino, se organiziramo v civilne iniciative, se oglašamo v medijih – skratka, počnemo lahko karkoli, pa se nič od tega ne upošteva. Volja župana je bila brutalno uveljavljena mimo več kot 4500 podpisnikov, kar je nedopustno. Župan je mirno kršil 11. člen Statuta Mestne občine, ki jo vodi.

4. Sporočamo, da bomo aktivno delovali naprej. Zavzemali se bomo za aktivno vključevanje večjega števila Ptujčanov v sooblikovanje odločitev glede naravne in kulturne dediščine našega mesta.”

 

Dušan Gabrovec, Irena Bezjak, Romana Ercegović, Liljana Klemenčič, Darko Plohl, Iztok Pohorec, Samo M. Strelec, Tereza Vidovič, Emerik Weigel v imenu 4464 podpisnikov peticije za ohranitev dreves na ptujski tržnici

Dreves več ni. Predstavitev knjige pa nocoj bo. Vabljeni. 

Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu