Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Pojasnilo župana Jankovića, zakaj prodaja Celico

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th december 2017, 12:13 dop

Obsežen odgovor na peticijo proti prodajanju stavbe Celica je medijem poslal ljubljanski župan Zoran Janković. Del peticije proti prodaji je tudi opozorilo, da je v Celici, nekdanjem avstroogrskem zaporu tudi muzej zaporništva.  Med drugim je zapisano: “V zgodovini so večkrat zapirali tudi civilne osebe, mnoge Ljubljančanke in Ljubljančane še posebej množično med drugo svetovno vojno, v času fašistične in nacistične okupacije. Mesta pričevanja in trpljenja vseh teh ljudi ni mogoče prodati! Nasprotno, zgodovinski spomin in ustvarjalno odprtost je treba predati naprej. Pri poskusu prodaje, ne gre samo za spremembo lastništva, iz objave na razpisu  je razvidno, da se Hostel Celica, prodaja zgolj kot nepremičnina, poslovni prostor brez opreme. Ločitev objekta od večplastne vsebine v prvi potezi pomeni, da je Celica, kot svetovna turistična znamenitost, ki združuje sodoben hostel, kulturni center in muzej, ogrožena…”

Celotna vsebina peticije je dostopna na povezavi tukaj.

Del zgodovine nastanka demokratične države

V času osamosvajanja Slovenije so bili, kjer je danes Hostel,  zapori JLA, tam je bil zaprt tudi današnji opozicijski voditelj Janez Janša. Množični protesti proti ravnanju oblasti, ki jih je primer JBTZ takrat sprožil, so pomembno prispevali k poznejšemu sestopu zveze komunistov z oblasti, nastanku samostojne države in padcu socializma. Prostor na Metelkovi ima zato tudi simbolno zgodovinski pomen za demokratično državo Slovenijo.

V spletnem časopisu so bile objavljene številne kritične zgodbe o ljubljanskem županu, denimo o ovadbah proti njemu, celo domneve o ne preveč spodobnem ravnanju v povezavi s farmacevtko, na katere so ovadbe kazale. Manj je, ker je to novinarski in ne propagandni portal, “pozitivnih” zgodb, čeprav si, denimo, za urejanje obrežja Save ali za odpravljanje vrtičkarskih naselij ob Žalah župan zasluži tudi pohvalo.

Ker se je župan z odgovorom o Celici potrudil in je odgovor zanimiv, ga objavljam v celoti:

 

Odgovor na odprto pismo Janka Rožiča in sopodpisnikov glede Celice:

“Janko Rožič s sopodpisniki izraža presenečenje ob najavi prodaje Mladinskega hotela Celica, našteva prepoznavnost Celice v mednarodnem okolju, verjame, da je prav Celica Ljubljano postavila na svetovni zemljevid. Govori o prostoru in kulturnem programu, ki ga v Celici izvaja, zaključuje, da bi vsaka dobronamerna oblast to zgradbo morala varovati kot »punčico svojega očesa«, ker je zanj zasebna lastnina že sama po sebi problem.
Najava prodaje mestnega premoženja je bila objavljena pred dvema mesecema, potrjena na Mestnem svetu ob potrditvi rebalansa proračuna 2017. Zato najava prodaje ne more biti presenečenje.

Kar zadeva podporo mesta kulturnemu ustvarjanju in reševanju prostorske stiske, naj za začetek navedem dejstvo, da MOL v brezplačni najem oddaja 169 prostorskih enot 245 posameznikom in organizacijam s statusom javnega interesa na področju kulture. Da bi javnost lahko razumela, kako stvari stojijo, še nekaj zdaj že zgodovinskih dejstev. Ideja prenove nekdanjega zapora sega v konec devetdesetih, prenovo je začela županja Vika Potočnik, končala pa županja Danica Simšič. V času županje Vike Potočnik je prišlo do dogovora s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, da MOL vloži v projekt obnove zemljišče in stavbo, ŠOU v Ljubljani pa stavbo zaporov na Metelkovi obnovi. Že od vsega začetka smo uporabljali ime Celica. Pri obnovi je sodeloval tudi arhitekt Rožič. Dogovor je tudi bil, da ŠOU s tem mladinskim hotelom upravlja, upravljavec pa tudi zagotavlja sredstva za kulturni program v Celici. Tega naj izvaja KUD Sestava kot predstavnik umetnikov, ki so umetniško zaznamovali del celic, sob v mladinskem hotelu. Takrat smo kot obvezo tudi poudarili še dobro sodelovanje upravljavca mladinskega hotela s področjem AKC Metelkova. Najemnina za upravljanje ni bila predvidena, ker bi morala sredstva, pridobljena z oddajanjem sob, zadostovati tako za finančno podporo kulturnemu programu kot tudi zasprotno vzdrževanje stavbe.
Obnova je bila odlična, prostor prepoznan kot posebnost in tukaj bi lahko sklepali na srečni konec. Vendar ŠOU v Ljubljani ni sam začel z upravljanjem, ampak je v ta namen ustanovil zasebni zavod ŠOUHOSTEL. V svetu zavoda je MOL, sicer takrat že večinska, 75,82 % lastnica stavbe, imela le manjšinsko zastopstvo (2 predstavnika) in zato je bila v kar nekaj, predvsem ključnih primerih, preglasovana. Dobiček poslovanja je ostajal v zasebnih rokah najemnika, zahteve po plačilu obnove pa so bile usmerjene na Mestno občino Ljubljana. V MOL smo želeli spremeniti razmerje sil v svetu zavoda in tako vplivati na porabo dobička predvsem zato, da bi ga lahko namenili za obnovo stavbe. Neuspešno.
Zato smo se na MOL odločili za najemno pogodbo in opredelili najemnino v višini 6.612,76 EUR. Ko je MOL postala enovita lastnica stavbe, smo določili najemnino v višini 8.820,31 EUR. S tako pridobljenimi sredstvi pa smo kot delni lastniki investirali v namestitev klimatskih naprav in obnovo prostora v kleti. Takratni in zdajšnji najemnik je, v nasprotju z dogovorom, prav tako korenito zmanjšal sofinanciranje programa Rožičevega KUD-a Sestava z obrazložitvijo, da mora plačevati najemnino. KUD Sestavo sicer sofinancira MOL, v letošnjem letu za koncertni cikel v Celici v višini 8.000 EUR.
Kljub temu pa je takratni in zdajšnji najemnik z dobičkom želel odpreti še prototip takega mladinskega hotela na drugih lokacijah po Sloveniji, za kar ni dobil soglasja zavoda. Je pa iz registra Urada RS za intelektualno lastnino razvidno, da je lastnik blagovne znamke »Celica« zavod ŠOUHOSTEL, Metelkova 8, lastnik tega pa je Družba TJS d.o.o., turistična agencija. Ta pa je, po podatkih AJPES-a, v 80 % lasti Tomaža Juvana, trenutnega najemnika Celice. Ali to pomeni, da bo morala MOL, če želi uporabljati ime »Celica« v primeru mladinskega hotela na Metelkovi, tega najprej odkupiti? O vsotah, ki bi jih morali plačati za odkup imena lastniku blagovne znamke, v tem odgovoru nimamo namena ugibati.
Leta 2016 se zadeve še poslabšajo: ŠOU v Ljubljani se odloči, da z njihove strani ustanovljeni zasebni zavod ŠOUHOSTEL, ki Celico upravlja, za dobrih 260.000 EUR proda direktorju tega zavoda, g. Juvanu, in to kar s korespondenčno sejo sveta zavoda. MOL je takim potezam nasprotovala, žal pa je bila v svetu zavoda preglasovana. Takrat je bil član sveta taistega zavoda tudi Janko Rožič. Zakaj je glasoval za prodajo zavoda ŠOUHOSTEL zasebniku, ve samo on. Na tej točki je že jasno, da bi vsak solastnik želel izstopiti iz tako disfunkcionalnega razmerja. V 2016 sta se MOL in ŠOU v Ljubljani dogovorila, da lastništvo nepremičnin strnita: MOL je tako postala edina lastnica mladinskega hotela Celica, ŠOU v Ljubljani pa je strnil svoje lastništvo na Kersnikovi ulici 4.
Ni dvoma o tem, da sta obnova in koncept Celice uspeh, prav tako ni dvoma o tem, da mladinski hotel Celica na Metelkovi je in ostaja naša skupna dediščina. Je tudi svetovna znamenitost, ki dviguje blagovno znamko Ljubljane.
Dejstvo, ki je pripeljalo do sedanjega stanja, pa je izraziti dvom v dobronamernost trenutnega najemnika Juvana. Ta je brez vednosti ŠOU v Ljubljani (takratnega solastnika) kot najemnik mladinskega hotela Celica večkrat ponudil, da delež MOL v Celici odkupi. Seveda ni brez osnove tudi razmislek, zakaj bi se MOL kot lokalna skupnost ukvarjala s hotelirstvom.
Mestna občina Ljubljana ima kot edina lastnica več možnosti glede Celice: odprodajo, upravljanje s strani javnega zavoda MOL, ali pa poišče novega, odgovornega najemnika, ki bo spoštoval tako dediščino stavbe, podpiral kulturni program v Celici in sobival z AKC Metelkova.
Ne gre zanemariti dejstva, da je v vseh letih Celica potrebna obnove, za kar bo potrebno zagotoviti večji znesek sredstev za investicijsko vzdrževanje. Ostaja pa odprto vprašanje, kaj bo z blagovno znamko »Celica«?
Janko Rožič je navezan na prostor Celice. Kako to, da je potem kot član sveta zavoda dopustil prej opisana dejanja, ki gotovo niso bila v prid stabilnemu razvoju? Kako to, da je glasoval za prodajo zavoda ŠOUHOSTEL zasebniku? Kaj se je tukaj zgodilo z javnim interesom? Kje je bil takrat, ko bi lahko podprl MOL ali vsaj lahko opozoril na to dejstvo? Kako to, da s tako ihto podpira trenutnega najemnika, ko pa brez trohe dvoma ve, kako slabo je vlagal v sam mladinski hotel in njemu kot izvajalcu kulturnega programa odrekal sredstva na račun precej plehkih izgovorov? In kako to, da že prej ni s telesom ali vsaj v duhu branil Celice?
Gospod Rožič obvešča medije, da čaka na sestanek na MOL. Sporočamo mu, da lahko to stori z najavo. Te namreč na MOL, razen tega, da je nepovabljen prišel na novinarsko konferenco v Mestni hiši, še nismo dobili.
S prijaznimi pozdravi,
Zoran JANKOVIĆ
ŽUPAN”

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu