Spletni časopis

Kršimo ustavo? Pa kaj, saj bomo spremenili ustavo!

(Last Updated On: 23/11/2017)

»Državni zbor lahko spremeni ustavo, ne sme pa tega storiti s »sprevrženim namenom nadigrati ustavnega sodišča,« je poslance v ustavni komisiji marca lani posvaril poročevalec strokovne skupine pravnikov, ki jo je za ta primer ustanovila ustavna komisija Rajko Pirnat.  Povrhu so bili v strokovni skupini tako različnih stališč, da jim ni uspelo pripraviti usklajenega mnenja niti o vprašanju, ali strokovna skupina predlog spremembe ustave podpira ali ne.

Igra sprevrženih namenov

Tudi zaradi teh ostrih in tehtnih opozoril pravosodnega ministra v času osamosvajanja, Rajko Pirnat pa je tudi predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti, je postopek obstal. A ta teden se je v državnem zboru našlo 60 poslancev, ki so tudi uradno začeli  igro, da bi s »sprevrženim namenom nadigrali ustavno sodišče.«

Ravnanje je sprevrženo tudi, ker skušajo vladajoči s tem prikriti lastno nepošteno ravnanje, niso namreč spoštovali obvezne sodbe ustavnega sodišča, po kateri bi morali sistem financiranja osnovnih šol popraviti že pred dvema letoma, s čemer so od takrat odgovorni za diskriminiranje otrok in njihovih staršev, ki morajo po nepotrebnem plačevati za obvezno izobraževanje.

Za začetek spreminjanja ustave je glasovalo vseh 52 poslancev vladne koalicije:  SMC (35), Desus (11) in SD (6). Za je bilo tudi vseh pet poslancev levice, še tri glasove pa so prispevali napovezani Alenka BratušekMirjam B. Klanjšček in Matjaž Hanžek. 

Toliko glasov zadošča tudi, da spremenijo ustavo.

Kršimo ustavo? Pa kaj, saj bomo spremenili ustavo!

Odziv, da skušajo dolgotrajno nespoštovanje sodbe ustavnega sodišča odpraviti s spremembo člena ustave o osnovnem šole, bi bi bil bolj očitno sprevržen le še, če bi v ustavo dodali kar člen, v katerem bi pisalo, da za SMC, Desus, SD in Levico ustava in sodbe ustavnega sodišča ne veljajo.

Tudi za to imajo dovolj glasov: 60.

Z zelo ostrim stališčem so takšno ravnanje politikov obsodili trije ugledni pravniki: Matej Avbelj, Andraž Teršek in Jurij Toplak, ki ostro kritizirajo tudi premiera Mira Cerarja, ki je pred prevzemom politične funkcije veljal za eno pravnih avtoritet v državi.

Protest objavljam v celoti:

“Parlament je z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev začel postopek spremembe ustave. Njen namen je razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča v zadevi U-I-269/12. V tej zadevi je ustavno sodišče odločilo, da je državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole. Presodilo je, da državni zbor za poseg v to pravico ni ponudil nobenega ustavno dopustnega razloga. Vladajoča koalicija, ki jo vodi profesor ustavnega prava, je več kot tri leta odločbo ustavnega sodišča preprosto ignorirala. Pravice slovenskih otrok do enakopravne obravnave na področju obveznega osnovnošolskega izobraževanja so tako ostale kršene. Tako ravnanje je ustavnopravno nevzdržno. V luči dejstva, da so človekove pravice odraz politične morale, pa je tudi moralno zavržno. Po tem ko je tako stanje trajalo cela tri leta, se je vladajoča koalicija, ob podpori poslancev Levice, odločila spremeniti ustavo. Tako ravnanje, za katerega oblast vsa ta leta ni navedla prav nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi prestal vsaj presojo razumnosti, pomeni zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja. Gre torej ne le za nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, za, gre za kršitev bistva ustavne demokracije. Ta bi bila, v primeru svoje uresničitve, pred ustavnim sodiščem sankcionirana z ugotovitvijo neustavnosti ustavnega amandmaja.
Spodaj podpisani zato pozivamo slovenski parlament, še posebej pa predsednika vlade, da ta ustavnopravno nesprejemljiv in moralno zavržni postopek spremembe slovenske ustave, ki tudi sicer ne uživa nikakršne podpore med slovensko ustavnopravno stroko, nemudoma ustavi.”

Dr. Matej Avbelj
Dr. Andraž Teršek
Dr. Jurij Toplak

(Visited 502 times, 1 visits today)
Exit mobile version