Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Oblast je ob Shamiehu povsem zmedena!

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 13/11/2017)
Premier Miro Cerar in predsednik DZ Milan Brglez med današnjo sejo parlamenta Foto: DZ/Barbara Žejavac

Notranje ministrstvo je danes sporočilo, da bo, ker se je razpletel spor pred ustavnim sodiščem, Ahmada Shamieha poslalo nazaj na Hrvaško, ker je ta kot prva država vstopa v EU pristojna za obravnavo njegove prošnje za azil. A po dveh letih pravdanj države, da bi to dosegla, so predstavniki vseh strank vladne koalicije, ki se jim je pridružil predstavnik opozicijske levice, danes v državnem zboru ostro protestirali proti takšnim namenom svoje lasten vlade. Verjetno je nanje vplivala tudi izjemno množično podpisovana peticija proti vračanju na spletu, med množico podpisnikov je bil tudi predsednik DZ in podpredsednik SMC Milan Brgelz. 

Premeir Miro Cerar pa se je popoldan odzval z:

 

Poslanci: Je dober primer integracije

Predsedniku odbora za pravosodje Janu Škobernetu (SD) so se s pozivom proti nameri MNZ, da državljana Sirije jutri pošlje nazaj na Hrvaško, v parlamentu pridružili Peter Vilfan (DeSUS) Jasna Murgel (SMC) in predstavnik opozicijske levice Miha Kordiš.

Na spletu je iz SD Jernej Štromajer to objavili  tako:

Ministrstvo za notranje zadeve so poslanci pozvali, naj takoj ustavi postopek deportacije Shamieha, ker bi naj bil ta eden najboljših primerov integracije beguncev v slovensko družbo. V kratkem času se je naučil govoriti slovensko, sodeloval je pri projektih ministrstva za kulturo… K ponovni preučitvi primera pozivajo, kot je povedala poslanka Murglova, tudi poslanci SMC. Ta stranka vodi vlado in ministrstvo, ki vrača Shamieha. Vilfan pa je ocenil, da bi mu lahko podelili državljanstvo po dopolnjenemu zakonu o državljanstvu, ki to omogoča tudi za osebe, ki s svojim delom koristijo državi, če nimajo urejenega statusa tujca. Shamieh bi se moral, da ga predajo Hrvaški, v azilnem domu oglasiti jutri in če odločitev ne bo preklicana, ga nameravajo omenjeni poslanci spremljati na tej poti, so napovedali danes popoldan.

Iz opozicije uradnih odzivov ni bilo veliko. Se je pa odzval predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič (SDS) z:

Na spletu je obratno stališče kot Cerar zastopal nekdanji šef obveščevalne službe. Tako:

 

“Ahmad mora ostati,”

Na spletu poteka zbiranje podpisov proti predaji Ahmada Shamieha, z naslovom “Ahmad mora ostati,” podpisal jo je tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. V pozivu je med drugim zapisano:

“Radi bi izpostavili primer Ahmada Shamieha. Begunec, ki je prišel k nam po humanitarnem koridorju, ni nikoli zaprosil za azil na Hrvaškem. V Sloveniji se je takoj vključil v družbo in začel aktivno sodelovati z lokalno skupnostjo. 45-letni Ahmad, ki mu je sirska vojna hudo načela fizično in psihično zdravje, se je kljub vsem preprekam naučil slovenskega jezika in takoj postal pomemben podpornik slovenskim prostovoljcem – organiziral je številne izlete za begunce, zagnal brezplačna kosila za socialno ogrožene in celo ljudsko brivnico. Bil je med organizatorji, ki so postavili na noge bodoči migrantski center “Ambasada Rog”, bil ključen člen pri izvedbi dveh večjih projektov Ministrstva za kulturo, trenutno pa je aktiven pri ustvarjanjem migrantske radijske oddaje in pri vzpostaviti mednarodne knjižnice…”

 

Že ponoči pa je Milan Brglez na spltu objavil še ta poziv:

 

Doslej so poziv, kot je navedeno na omenjeni spletni strani podpisali (ali so vsi podpisniki to res storili, je težko preveriti)

Miha Blažič – Delovna skupina za azil, dr. Neža Kogovšek Šalamon – Mirovni inštitut, Franci Zlatar – Slovenska filantropija, Jerneja Turin – Amnesty International Slovenija, “Dominika Švarc Pipan, Jadranski svet”, “Maja Ahac, ADRA Slovenija”, Gaja Brecelj – Umanotera, Manca Šetinc Vernik – Humanitas, “Albin Keuc – SLOGA, Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč”, Goran Lukić – Delavska svetovalnica, Ifigenija Simonović– Slovenski center PEN, Petra Lesjak – Društvo novinarjev Slovenije, Nikolai Jeffs – Časopis za kritiko znanosti, Jernej Kaluža – Radio Študent, Teja Reba – Mesto Žensk, Anka Pintar – Zavod Tri, Ana Kalin – Forum za enakopravni razvoj, “Alen Jelen – ZDUS, Združenje dramskih umetnikov”, Goro Osojnik – Gledališče Ana Monro, Renata Šribar – Center FemA, Urška Breznik – Pekarna Magdalenske mreže, Matic Primc – Organizacija za participatorno družbo, Nika Kovač – Inštitut 8. marec, Marko Peterlin – Inštitut za politike prostora, Zala Turšič – Sindikat Mladi plus, Katarina Bervar Sternad – PIC, Franci Jazbec – Društvo Odnos, Boštjan Vernik Šetinc – Društvo OVCA, Faila Pašić Bišić – Društvo UP Jesenice, dr. Iztok Šori – Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, “Nada Kirn Špolar – Sezam, Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM”, Saša Petejan – Zavod APIS, Sanja Kuveljič Bandić – MITRA društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Aleš Vaupotič – dekan Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, “dr. Primož Repar, predsednik KUD Apokalipsa in direktor Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana”…

Še več podpisnikov, spisek je kopiran iz spletne strani, je na koncu članka. Celotna peticija je dostopna na povezavi tukaj.

MNZ: Dve leti pravnih sporov

Notranje ministrstvo je pred tiskovno konferenco poslancev opozorilo, da je po dolgem pravdanju dobilo sklep ustavnega sodišča, ki pomeni, da ni več formalnih zadržkov za predajo begunca Hrvaški.

Kronologijo dogajanja, ki zanesljivo za državo ni bilo poceni, povzemajo tako:

“Ahmad Shamieh (ime na MNZ prikrivajo, opomba novinarja) je februarja 2016 v času t. i. migrantskega vala zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve je njegovo prošnjo junija 2016 zavrglo, ker je bilo v postopku skladno z merili, ki jih določa Dublinska uredba, ugotovljeno, da je za obravnavo njegove prošnje odgovorna Hrvaška, ker je v EU iz tretje države vstopil preko Hrvaške. Odločitev ministrstva je julija 2016 potrdilo upravno sodišče. V okviru pravice sodnega varstva je prosilec preko svojega pooblaščenca vložil pritožbo zoper navedeno odločitev upravnega sodišča na vrhovno sodišče, ki je med postopkom odločanja o zadevi Sodišču Evropske unije predlagalo sprejem predhodne odločbe o razlagi prvega odstavka 13. in 27. člena Dublinske uredbe. Predhodna vprašanja Vrhovnega sodišča so se nanašala predvsem na razlago pogoja nepravilnega prehoda meje oziroma ali so okoliščine primera take, da ne gre za nepravilen prehod meje, kadar je s strani države članice oblastno organiziran prehod meje z namenom tranzita v drugo državo članico. Sodišče Evropske unije je v predhodni odločbi julija 2017 poudarilo, da sprejema državljana države, ki ni članica EU, na ozemlje države članice ni mogoče opredeliti kot vizum, tudi če je do tega sprejema prišlo v izrednih okoliščinah, ki jih je zaznamoval množičen prihod razseljenih oseb v EU. Prehod meje brez izpolnjevanja pogojev, zahtevanih z veljavno ureditvijo v zadevni državi članici, je treba v skladu z ugotovitvami sodišča nujno šteti za »nezakonit« v smislu Dublinske uredbe. Glede zakonitosti oziroma nezakonitosti vstopa v skladu s Schengenskim zakonikom se Sodišče Evropske unije ni opredelilo. Iz sodbe Sodišča Evropske unije jasno izhaja, da toleriranje prečkanja prve države članice državljanu tretje države, ne da bi ta izpolnjeval pogoje, ki načeloma morajo biti izpolnjeni v tej prvi državi članici za vstop v to državo, ne pomeni zakonitega prečkanja meje te prve države članice v smislu Dublinske uredbe. Po stališču Sodišča Evropske unije niti okoliščina, da je do prečkanja meje prišlo v položaju, ki ga je zaznamoval prihod izjemno velikega števila državljanov tretjih držav, ki so želeli pridobiti mednarodno zaščito, ne more vplivati na razlago ali uporabo prvega odstavka 13. člena Dublinske uredbe. Vrhovno sodišče je tako kot zadnja redna sodna instanca avgusta 2017 ob upoštevanju predhodne odločitve Sodišča Evropske unije sprejelo odločitev o pritožbi v konkretnem upravnem sporu in odločilo, da je sodišče prve stopnje pravilno presojalo utemeljenost tožbenih navedb glede uporabe merila iz prvega odstavka 13. člena Dublinske uredbe. Tožnikovo stališče je bilo, da je bilo to merilo uporabljeno napačno, ker opisano ravnanje hrvaških državnih organov pomeni, da je na Hrvaško vstopil zakonito. Merilo iz prvega odstavka 13. člena dublinske uredbe določa, da kadar se na podlagi dokazov ali posrednih okoliščin ugotovi, da je prosilec ob prihodu iz tretje države nezakonito prečkal mejo države članice po kopnem, morju ali zraku, je za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito odgovorna država članica, v katero je vstopil na ta način. Vrhovno sodišče je tako razsodilo, da je pritožnikovo stališče o »avtoriziranju« zakonitosti njegovega vstopa v Republiko Hrvaško zaradi ravnanja hrvaških organov oblasti neutemeljeno. Vrhovno sodišče je odločilo tudi, da sodišče prve stopnje ni kršilo pravice do učinkovitega pravnega sredstva iz 27. člena Dublinske uredbe, saj je tožbene ugovore obravnavalo po vsebini, se do njih opredelilo in tudi pojasnilo, zakaj so neutemeljeni. Po presoji Vrhovnega sodišča so pravilni tudi razlogi, s katerimi je sodišče zavrnilo ugovore zoper ugotovitev o nezakonitem prehodu hrvaške meje. Vrhovno sodišče je tudi potrdilo stališče upravnega sodišča, da v času vložitve prošnje za mednarodno zaščito rok 12 mesecev po nezakonitem prehodu meje (rok za prenehanje odgovornosti države članice) še ni potekel. Prav tako še ni potekel rok šestih mesecev za predajo odgovorni državi članici, saj je o zadevi pravnomočno odločeno šele s to sodbo Vrhovnega sodišča. Predaja prosilca v Republiko Hrvaško ne bi bila v skladu s pravili Dublinske uredbe le, če bi obstajala resna nevarnost, da v Republiki Hrvaški obstajajo sistemske pomanjkljivosti azilnega postopka, kar pa pritožnik po presoji sodišča ni izkazal. Prosilec je nato vložil ustavno pritožbo kot izredno pravno sredstvo in pred Ustavnim sodiščem zatrjeval kršitve pravice do osebnega dostojanstva, pravice do zasebnega življenja, pravice do zbiranja in združevanja in kršitev enakega varstva pravic. Zatrjeval je, da njegova odstranitev v Republiko Hrvaško ni dopustna zaradi zdravstvenih težav. V Republiki Hrvaški naj bi imel slabe možnosti za pridobitev mednarodne zaščite, obstajala naj bi možnost verižnega vračanja v Turčijo. Ustavno sodišče je v svoji odločitvi navedlo, da je po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču mogoče ustavno pritožbo vložiti šele takrat, ko so izčrpana vsa pravna sredstva, ta zahteva pa poleg formalnega pomeni tudi zahtevo po materialnem izčrpanju (tj. vsebinskem uveljavljanju kršitve človekovih pravic v že vloženem pravnem sredstvu). Pritožnik v postopku pred upravnim organom, Upravnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem razlogov, s katerimi izpodbijana odločitev o določitvi Republike Hrvaške za odgovorno članico EU za vsebinsko obravnavanje njegove prošnje v postopku pred MNZ in sodišči, ni uveljavil. Ker tega ni storil, ni vsebinsko izčrpal pravnih sredstev, zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. Po izrabi vseh pravnih sredstev so torej okoliščine primera jasne, Republika Hrvaška je pristojnost prevzela, zato ni ovir za izvedbo predaje Republiki Hrvaški. Pri tem Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da v tem konkretnem primeru šestmesečni rok za predajo prosilca še ni potekel in da nedavna sodba Sodišča Evropske unije C-201/16 na ta konkretni primer nima vpliva. V tej konkretni zadevi je namreč šestmesečni rok za predajo začel teči 23. avgusta 2017.“

Precejšnja množica podpisov

Nadaljevanje podpisov proti izročitvi državljana Sirije, predstavljeni so kot so zapisani (brez popravkov):

Matjaž Ugovšek – Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, Ivana Gradišnik – Familylab Slovenija, “Bojan Kuljanac, društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice”, “Robin Schweiger, Jezuitsko združenje za begunce Slovenije.”, “Ida Srebotnik, Andragoško društvo Slovenije”, Nomad dance Academy Slovenija, Brain Store Project Sofija, “GLOSA, Sindikat kulture in narave Slovenije”, študentsko društvo Študentska Iskra, Društvo za nenasilno komunikacijo, Feministični pevski zbor Z’borke, Lezbično feministična univerza, Rdeče zore, Nomad dance Academy Bulgaria, dr. Milan Brglez, Ksenija Benedetti, Boris Cavazza, Pero Lovšin, prof. dr. Vasilka Sancin, dr. Svetlana Slapšak, dr. Božidar Slapšak, Vlado Kreslin, prim. Matjaž Lunaček, dr. Rajko Muršič, prof. dr. Rastko Močnik, dr. Oto Luthar, prof. dr. Vesna Leskošek, prof. dr. Zdravko Kobe, dr. Jože Vogrinc, dr. Tadej Troha, dr. Marina Lukšič Hacin, prof. dr. Aleš Črnič, dr. Vasja Badalič, dr. Uršula Lipovec Čebron, dr. Jelka Zorn, prof. dr. Mitja Velikonja, prof. dr. Marina Gržinić, prof. dr. Tanja Rener, prof. dr. Boris Vezjak, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, dr. Igor Šoltes, Janko Lozar Mrevlje, “Amelia Kraigher, Založba/*Cf, odgovorna urednica”, “Rok Zupančič, Centre for Southeast European Studies, Univerza v Gradcu”, dr. Andrej Kurnik, dr. Darij Zadnikar, dr. Barbara Rajgelj, dr. Monika Kalin Golob, dr. Melita Poler Kovačič, dr. Marta Gregorčič, dr. Igor Vobič, dr. Dean Komel, prof. dr. Dragan Petrovec, prof. dr. Saša Zagorc, dr. Marko Milosavljević, dr. Jernej Amon Prodnik, dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek, prof. dr. Alenka Švab, prof. dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Andreja Hočevar, Vuk Ćosić, Bogdan Lešnik, dr. Lev Centrih, dr. Sarah Lunaček, Rok Smolej, Hanna Slak, Špela Kuclar, Barbara Skubic, Barbara Korun, Miša Molk, Saša Dončić, Robert Kranjec, Špela Kranjec, Peter Prevc, Mina Lavtižar, Tomaž Kavčič, Ana Svetel, Ajda Pistotnik, Irena Woelle, Suzana Koncut, prof. dr. Milica Antić Gaber, Anja Planišček, Klemen Ploštajner, dr. Metka Mencin Čeplak, Martina Malešič, dr. Maja Breznik, Alenka Bartulović, Nina Vidič, Irena Urbič, Polona Prosen – Gledališče Ane Monro, mag. Jasmina Založnik, mag. Sandi Abram, Lilijana Stepančič, dr. Jovita Pristovšek, dr. Sebastjan Leban, Aljaž Maher, Jana Rošker, Danijela Tamše – Časopis za kritiko znanosti, Brane Solce – Protestival, Sanja Fidler – Protestival, Tina Podbevšek – Iniciativa mestni zbor, Tomaž Podbevšek – Iniciativa mestni zbor, Kaja Fiedler – Iniciativa mestni zbor, Maja Šušteršič – Iniciativa mestni zbor, Cilka Šušteršič – Iniciativa mestni zbor, Božo Šušteršič – Iniciativa mestni zbor, Barbara Polajnar – UD Transformator, Jasmina Ploštajner – Danes je nov dan, Žiga Vrtačič – Danes je nov dan, Eva Vrtačič – Danes je nov dan, Nika Mahnič – Danes je nov dan, Tadej Štrok – Danes je nov dan, Željka Kelkedi – Danes je nov dan, Kaja Poteko – Danes je nov dan, Darja Matjašec – Danes je nov dan, Anja Tomašević – Danes je nov dan, Matej Holc – Danes je nov dan, Ivan Peternelj – SMG, Sanja Majzelj – SMG, Maruša Oblak – SMG, Blaž Šef – SMG, Željko Hrs – SMG, Klara Kastelic – SMG, Boštjan Jerman – član IO Društva za ZN za Slovenijo, Vanja Plut – SNG Drama, Dragana Alfirević, Dejan Srhoj, Goran Injac, Liana Kalčina, Doroteja Srhoj, Dimitra Alfirević Srhoj, Magdalena Chowaniec, Rok Vevar, Miha Raičević, dr. Anja Zalta, mag. Maša Kovič Dine, Anja Turin, Blaž Babnik Romaniuk, Špela Kastelic, Meta Štular, Tina Malič, Ralf Čeplak Mencin, Katarina Ogrinc, Jerca Kramberger Škerl, Aleksander Zupanc, Sara Pistotnik, Eva Ajnik, Luna Jurančič Šribar, Aida Hadžiahmetović – Slovenska filantropija, Petra Meško, dr. Peter Glasnović, dr. Živa Fišer Pečnikar, Nives Žlof Androjna, Tina Kolenik, Manca Uršič, Sebastien Fraboulet, Natalija Topolovšek, Anita Tolić, Beja Protner, Pika Golob, dr. Jernej Mlekuž, Val Sevnik, Janja Majzelj, Tajda Blazinšek, Vesna Godler, Andraž Jež, Maja Žunič Fabjančič, Hana Košan, dr. Irena Šumi, Brigita Gračner, Rok Zavrtanik, Igor Nekrep, Olga Poljšak Škraban, Eva Jus, Urška Čerče, Miha Kelemina, dr. Mateja Ratej, Kaja Napotnik, Jan Zakonjšek, Zala Pezdir, Katja Jezeršek, Janez Burger, Ana Fras, Petra Čičić, Ivan Peternelj, Petra Prosen, Anja Golob, Kristina Debenjak, Dejan Jayasinghe, Rada Kikelj Drašler, Lidija Tavčar, Matej T. Vatovec, Simona Knavs, Mojca Žerak, Klemen Nagode, Dušan Zidar, Ana Kralj, Jera Ivanc, Boštjan Flajnik, Jasminka Dedić, Mario Azinović, Polonca Lovšin, dr. Gorazd Kovačič, Borut Telban, Franc Korotaj, Maja Dolinar, Jaša Veselinovič, Dragana Radojević, Helena Krapež, Nina Drašler, Nataša Toplišek, Tamara Harb, Vika Potočnik, Sofia Proni Iglič, Vesna Bukovec, dr. Branislava Vičar, dr. Marijanca Ajša Vižintin, Vladka Tucovič, Alenka Vesenjak, Muanis Sinanović, Dušan Zalig, Zala Primc, dr. Boštjan Nedoh, Marjan Sticker, Tina Mahkota, Petra Hazabent, Tomaž Tomljanović, Urška Comino, Mojca Kovačič, Nina Žnidaršič, Iris Skrt, Polona Mesec, Dr. Andreja Vezovnik, Natasa Gregorič Bon, Tanja Škander, prof. dr. Peter Stanković, Gregor Ilaš, Maja Ladić, Agata Šega, Roman Kuhar, Jana Lavtižar, Pia Nikolič, Anuša Pisanec, Ana Velkavrh, Jasna Čebron, Višnja Jerman, Vesna Kondrič Horvat, Beja Protner, David Šebenik, Aljoša Dujmić, Nina Cvar, Andrej Pavlišič, Iztok Majhenič, Asta Vrečko, Zdenka Vrečko, Metka Bahlen Okoli, Izidor Barši, Pia Brezašček, Arne Zupančič, Sabina Jelenc Krašovec, Daniela Paliaga Jankovič, Željko Mikloš, prof. dr. Friderik Klampfer, Jože Barši, Asja Hrvatin, Maja Ivačič, Jožica Šimenc, Franc Alič, Dagmar Nared, Marko Marinčič, Nataša Šušteršič, Lucia Ramallo, Romana Kocjančič, Samo Kutin, Ana Kravanja, Lara Fink, Aicha Boughazi, Biljana Žikić, Irena Vujčić Pavlović, Simona Žvanut, Matej Kranjc, Jasna Jernejšek, Mateja Rojc, Sanja Hrvaćanin, Tinka Volarič, Ana Smerdu, Jure Zebec, Katarina Juvančič, Maša Puklavec, Damjan Ilić, Irena Tomažin, Marko Serafimović, Barbara Gornik, Teja Colja, Grega Močivnik, Karmen Mavri, Varja Štrajn, Bernard Stramič, Vlasta Tifengraber, Primož Miklavžin, Gašper Jarni, Alojz Svete, Sven Stalleger, Matej Kolarič, Samer Khalil, Vanja Mesko Russenberger, Alja Hafner Taha, Jana Apih, mag. Alma Lapajne, Marjeta Kramar Fijavž, Sašo Miklič, Dejan Turk, Mirela Koštić, “Iva Babić, SNG Drama”, Dušan Bukorović, Andreja Potokar, Sergeja Hadner Hvala, Filip Smrekar Apih, Simon Dreven, Urša Mrevlje Lozar, Anja Zafošnik, Barbara Čeferin, Meta Krese, Manca Juvan, Andrej E. Skubic, Erik Valenčič, Ervin Hladnik Milharčič, Ali Žerdin, Uroš Škerl Kramberger, Ranka Ivelja, Andraž Rožman, Kristina Božič, Mojca Zabukovec, Helena Milinković, Ines Kočar, Aljaž Vrabec, Boris Vasev, Aleš Kocjan, Samira Kentrić, Aleš Smrekar, Jošt Franko, Urška Mlinarič, Špela Kožar, Matej Grošelj, Gregor Terzič, Irena Štaudohar, Boštjan Videmšek, Maja Prijatelj Videmšek, Vesna Milek, Marjeta Kralj, Matija Stepišnik, Marta Razboršek, Polona Fijavž, Primož Fijavž, Barbara Šurk, Jelena Aleksić, Katja Lihtenvalner, Nina Krajčinović, Saša Tabaković, Rebeka Nared, Magdalena Bartelj, Andrej Fon, Nejc Bahor, Simon Vene, Eva Rajh, dr. Stanislava Chrobáková Repar, Vesna Lemaić, Tomaž Gregorc, Maruša Gorenc, Mia Srebrnjak, Tea Vidmar, Mirko Malle, Tilen Nosan, Aljoša Polovič, Tamara Smolej, Miha Hribar, Veronika Bartelj, Jurij Torkar, Meta Furlan, Vesna Škreblin, Nina Kristl, dr. Maja Lamberger Khatib, Katja Jeznik, Sabina Autor, Matej Zwitter, Barbara Šteh, Janko Muršak, Vesna Podgornik, Urška Pajer, Nives Ličen, Renata Lapanja, Marko Radovan, Darja Mihelič, prof. dr. Damijan Štefanc, Eva Drašak, Vera Drašak, Tanja Šulak, Marjeta Šarić, Matej Šurc, Erika Čigon, Mateja Gorjup, Ana Škreblin Pirjevec, Staš Vrenko, Nataša Katarina Pucelj, Peter Prevc, Ana Škreblin Pirjevec, Staš Vrenko, Nataša Katarina Pucelj, Kaja Lederer, Ahmed Pašić, Gašper Mlakar, Varja Lipovšek, Silvia de Viviani, Tina Kocjančič, Andreja Goetz, Aleš Košuta, Natan Vitežnik, Jaša Drnovšek, dr. Nina Vodopivec, Tina Perić, Bogdan Lipovšek, Iva Juhart, Katja Miklavčič, Petra Gregorčič Mrvar, Petra Puhalo, Iztok Škrinjar, Mirt Bezlaj, Tina Perić, Tanja Završki, Anica Mikuš Kos, Jurij Podgoršek, Samo Pavlica – Linch, Špela Močilnikar, Tina Beranič, Tanja Završki, Helena Pirih Rosa, Rok Kogej, Marko Funkl, Goran Miljanović, Teja Maksl, TeaPristolič, Manca Dorrer, Živa Krajnik, Rok Viškovič, Jana Kalin, Ana Čigon, Ognjen Radivojević, Robert Bobnič, Vid Beranič, Žiga Pohleven, Karmen Mlinar, Andrej Lukšič, Jadranka Vesel, ŽPZ Kombinat, Daša Ličen, Andrej Lukšič, Neža Vasle, Suzana Grau, Sašo Dolinšek, Nuša Rajh, Tone Vrhovnik Straka, Ingrid Kodelja, Dr. Marcela Batistič Zorec, Eva Kosel, Liza Debevec, Boštjan Slatnar, Polona Černe, Severin Hutinski, Mojca Tušek, dr. Samo Tomšič, Ana Stranščak, Maruša Bertoncelj, Anja Emeršič, Katja Komljanec Koritnik, Barbara Kukovec, Katarina Rotar, Kristijan Tkalec, Marjetka Brilej, dr. Mateja Sedmak, Darja Vtič, prof. Alberto Avguštinčič, Tomo Kozjak, Tamara Raftović Loštrek, Ana Vipotnik, Kartini Djalil, Jasmina Mustafić, Jernej Svete, Urška Bregar, Nina Šefer, Vlado Kljajić, Jela Krečić, Branko Soban, Špela Razpotnik, Ana Meterc, Manja Kovačič, Darja Vtič, Veronika Vodlan, Lucija Stupica Enbohm, Marjetka Matić, Martin Valinger Sluga, Milena Šmit, Barbara Drole, Luka Mesec, Majda Černič Istenič, Teja Props, Katarina Mikulić, Neva Čokert, Tina Vrbnjak, Mitja Blažič, dr. Tone Kregar, Milan Selj, Goran Gligorin, Ivan Dragonja, Andrej Hladnik, Barbara Vodopivec, Katja Križaj, , Luka Volk, Polona Čeligoj, Jernej Štromajer, , Matija Juvan, Vida Voglar, Ajas Midžan , Erina R. Borovič, Klemen Mesarec , Tina Grbac, Darja Potočan, Klavdi Zigon, Ana Čemažar, Jan Bauman, Peter Zabret, Zala Velkavrh , Anja Golob, Sara Fabjan, Mitja Hlupič, Sara Fabjan, Vida Fućak, Tanja Završki , Tijana Ivković, Franci Kek, Matej Križanec, Metka Žerovnik, Katarina Snoj, francka Fratek, Janoš Ježovnik, Borja Močnik, Petra Hartman, Luka Piškorič, Katarina Mikulić, Miroslav Cunjak , Gašper Lešnik , Kaja Sirok , Vesna Pogačnik, Tanja Kazic, Maja Kezunovič Krašek, Maja Pavlin, Jure Močnik, Jernej Trebežnik, Sara Kosirnik, Nejc Jemec, Darko Mršić, Vito Gosar, darina trkov, Živa Vidic, Gorazd Zelko, Maja Cimerman, Jan Gamberger, Otmar Kovač, Jernej Protner, Katarina Nikolčić, Kaja Hacin, Marin Medak, Urška Osolnik, Matej Štendler, Liza Berden, Primož Šter, Jan Škoberne, Samo Žerjav, Mojca Žerovec, Rok Kogej, Katja Kolsek, Nina Zupančič, Lara Pecjak, Urška Dimnik, Kaja Kadunec, Miroslav Šibilja, Tone Turšič, Staša Cafuta Trček, Grega Ciglar, Janez Vrtačič, Metja Stritmar, Iman Šemić, , Damjan Savkovic, Damjan Novinc, Tadej Štrok, Mark Grossman, Neža Mekota, Nina Jazbec, Nika , Boris Prodanović , Darja Matjašec, Bojan Mihelač, Ana Tasič, Špela Perner, Monika Weiss, Jaka Jarc, vanja.mihelic, Katja Zakrajšek, staša popovič, Petra Baruca, Petar Bukarica, martina špolad, Eva Marn, Mina Žabnikar, Manuela Frank, Martin Topole, Marja Nikolčić, alenka fon, Simon Vrbanič, Nataša Mirtič , Tim Krhlanko, Marisa Žele, Jera Agata Reberc, Irena Naglič, Katarina Tavčar, Maja Meh, Renata Rakić, Branislav, Špela Skok, Tamara Muhič, Gregor Suhi, Saša Hodošček, Tomaz Pavkovic, Nataša Zupanc, Marko škrc, Urša Slivar, Zarja Muršič, Nataša Senić, Tamara Ćetković, Jean McCollister, Polona K, Nejc Marcen, Boris kralj, Jaka Kukavica, Suzana Benko , Gaber Lesjak, Adis Mujkanović, katarina juvančič, Sanaa, Daša Ličen, Janja Zorko, Minel Selimović, sanja simic, Nina Stankovič, Timur Kulenović, Domen Žalac, Neja Žitnik, Aleksandra Jovicic, Maja Kramar, Danijel Bogdanović, Jasmina Berginc, Peter kogovšek, Vanja Gajić, Jaro Veselinovič, Nejc Župevec, Nace Banič, Katja Pavlič, Ana Vogrin, Aleksander Trivunovič, Rok Legat, Špela Dolajš, Vanja Alič, Vladko Roš, Igor Weigl, Darja Valenčič, Mateja Jecl, Janez Dolinšek, Ira Kolbezen , Andrea Celija, Katja Koren Ošljak, Julija Ratej, Petra Leveric, Aljoša Polovič, Jure Tanko, Jure Tanko, Gašper Jamšek, Martin Gramc, Špelca Golob, Daniela Monday, Pino Zupančič, Primož Kovačič, Živa Živković, Roza Jaki, Ruth Hrelja, Špelca Golob, Darko Nikolovski, Jasmina Štorman, Luka Hrovat, Zoran Potić, Tanja Kos, Viktorija Kos, Romana Biljak Gerjevič, Melita Zupančič, Petra Čeh, Mirsad Halilović, Nik Some, Kaja Stemberger, Nuri Vidrih, Tina Jerman, Janez Turk, Andraž Kajzer, Tjaša Koprivec, Daša Okrožnik, Nina Feldin, Heidi Patricia Košir, Blaž Božnar, Katja Bele, Maša Blaznik, Alan Kucar, Marko Rusjan, Miha Firšt, Nataša Hočevar, Uroš Mikanovič, Golob Andrej, Aljoša Dujmić, roberta kurbus, Leila Aleksandra Jelić, Matjaž Medvešek, Andreja Šmrgut, vojko šuštaršič, Bojana Dimitrijević, Jure Matičič, Tjaša Selič, Urša Vidrih, Jure Legac, Nika Poglajen, Blaž Poljanšek, Urška Cotič, Nataša Hočevar, Vanja Pirc, Ermin Međedović, Darko Vršič, Tanja Radovič, , Bostjan Bojanc, Spomenka Gerželj, Mira Muršič, Tibor Rep, Bine Nemeček, Sabina Črnila, Zlato Mitrič, Špela Pristavec, Katarina Muhič, Iris Skrt , aleš skalič, Maja prtain, Julija Damjanovič, Aneta Curavić, Manca Raušl, Andreja Dvoršek, Renato Volker, Tit Podobnik, Marko Majhen, Marjeta Doupona, Tina Savernik, Simon Možina , Gregor Horvat, Nina Stanonik, Sanja Music, Ana Štruc, Ana Žekar, Marko širec, Jasmin B. Frelih, Metka Mencinger, Silvo Katalenić, Polonca Peterca, Zavod Angart, Jure Pavliha, Lina Brajlih, Katarina Kolar, Alma Flac, Gregor Cuzak, Dejan Lapanja, Eva Cankar, Maruša Miklavec, Uroš Bračič, Špela Hadalin, Tanja Golob, Urška Jež, Nina Pernat, Goran Arsovic, Maja Blažič, Alenka Kušar, Lucijan Prelog, Anja golec, Anej Murkovič, Saša Dolinšek, Dan Pikalo, Bojan Fink, Neja Berlič, Sara Gorše, Alen Pajić , Živa Brglez, tjaša stanić gjorgjievska, Elvira Mukovic, jurij bizjak, Gašper Pintar, Jaka Fortuna, katarina dekleva, jure perpar, Urška Balažic, Darja Kališek, Tjasa Petrocnik, Nina Kocijan, Boštjan Pavletič, rebeka oegema, Eda Pavletič, Jernej Drobnič , Domen Fras, Luka Žigante, Matija Čok, Boris Škraban, Ognjen Backović, Andreja Posedel, Janja Mihoci, Miha Štalec, Karin Špacapan, Gasper Pavlic, ksenija gudelj, Jasna Damjan, Vesna Bošković Blažič, Miha Zupančič, Eva Brajkovič, Sandra Bukovec, Vesna Bošković Blažič, Tajda Medvešek, Martina Kališek, Žiga Pucelj, rok mar, Maja Trampuš, Matjaž Han, Urska Jaunig, Gregor Erjavec, Jan B. Fizovic, Iztok Ameršek, Jaka Šprah, Sabina Podjed, Nanika Holz, dr. Manca G. Renko, Tajša Perović, Miha Žličar, Eva Rožanc, , Metka Bejtic, Peter Šušnjar , Barbara Poročnik, Jasna Bednjač, Helena Pavlin, Zvonko Štuhec, Amra Bejtic, Gal Levc, Polona Schaubach, jan roš, Kim Turk Mehes, Roman Dolenc, Špela Smuk, Asmir Bejtic, Karmen Kogoj Ogris , Desa Levstek, Črt Kaker, Urban Janjič, Neja Šmid, Polona Polc, Jernej Pajntar, Dušan Mandic, Maja Bizjak, Ines Medica, Blaž Ščavničar, Kaja Volker, Darja Cupin, Darja Cupin, Andreja Lukšič, Živa Kavka Gobbo, tomaž muhič, Dejan Lorenčič, Maks Bricelj, Luka Privšek, Simon Gosnik, Zavod Dounia , Pivk Jan, Marko Usaj, Mateja Kraševec, Barbara Purkart, Monika Štumpfl, Ljubica Marjanovič Umek, Iris Skrt , Tina Janežič, Miha Žličar, Črt Piksi, Rado Carlo Poggi, Barbara Samaluk, Vesna Sirca, Vid Doriq, Tatjana Cestnik, Mateja Kraševec, Polona Vozel, Dino Bauk, Natali Bezan, Rado Carlo Poggi – RAUM AU, Slovenj Gradec, Janez Podgorelec, Jerneja Zavec, Vanja Mesko Russenberger, Katja Mencigar, Katja Seve Kržič, Mateja Kraševec, Renata Bajt, Devina Elena Flores, Jadranka Gruden, Jan Hacin, Sonja Prosenc , Goran Forbici, Alenka Blažič, Ajda Kristina Vučajnk, Tjaša Turnšek, Jure Ahtik, Franc Dolšek, Barbara Švagan, Tjaša Gračner, Anja Filippini, Mitja Ličen, Nina Kodrič, sabina mahic, Katja Blaznik, Maruša Kerec, Julka Lukić, Miranda Roj, j, Urban Lečnik Spaić, Zala Gruden, Urška Lipovž, Mojca Vocko, Doris Kordic, danica džakula, Blaž Špendov, Živa Lengar, Andreja Brilej, Jan Kozlevčar, Primož Jovanović, Tomaž Rebič, Sašo Ornik, Klara Junkar, Senada Dobrajc, Urša Rojko, Alma Dindić, Ursula Gawish, Matic Poročnik, Klemen Mustar, Nika Cuban, Emil Erjavec, Robert Kukenberg , Tena Felbabić, Suzana Oroz, Matej Vinko, Petrina Šebart Žižek, EJTI STIH, Maiken Kores, Gregor Šergan , Eva Gračanin, Polona Kersnik, Anamarija Gec, Klemen Peruško, Karl Pollak, Miha Fošnarič, Mateja Zobarič Trplan, Kaja Stopar, Nataša Amon, Devina Elena Flores, Simona Vojinovic, Janja Hren, Tatjana Marvin, Maša , Milka Gruber, Mirna Dizdarević, Olga Lunka, Ana Beltran, Barbara Neza Brecko, Janez Plešnar, Tjaša Krisper Kutin , Ajda Auer , David Božiček, Tiva Vlaj, Tomaž Gubenšek, Jasna Lipovž, Sandra Jazbec, Ajda Pretnar, Aida Ruperts, Vladimir Jeromel, Zdravko Lipovž, Žiga Rezar, Melita Cotič Trojer, Neja Petković, Maks Škarget, Igor Ž. Žagar, Damjan Kozole, Špela Petric, marija.skarget@gmail.com, Taj Stibilj Belcevski, Janez Lipec , Arnold Marko, Sanja Baler, Saša Roškar, Violeta Videnović, Valentin Pohajač, DAVID ŠVARC, Žiga Gorše, Špela Petric, Urban Kavka, Nikola Stojanović , Franc Bele, andreja bruss, Tadej Kern, Milomir Vasiljevic, Svetlana Hansel, Saša Roškar, Justin Zelenko, Iztok Jurančič-Sindikat novinarjev Slovenije, Nina Konvalinka, Ana Marija Prelogar, Brina Ivanetič, Maša Vajs, Danijela Grgić, Društvo oblikovalcev Slovenije, Aleksandra Okrogar, Urška Čubej, Katja Štefanec, Sarah Bevc, Živa Logar, Vito Poredoš, Larisa Tomšič, Ivana Belasić, Katja Kostevc Urek, Katarina Starc, ratko stojiljkovic, Alja Venturini, Diana Iskra, Mario Horvat, Miha Renčelj, Liza Debevec, Hristijan Vasilevski, vida črnivec, Samo Gašperšič, Dragica Mekiš, Ana Marija Saftič, mirjana šajinović, Neda Đorđević, Dušanka Dolinar, Karmen Brecelj, Nina Mikolič, Liljana Suhi, Martina Stupica Gregorič, Robert Gračner, Tomaž Železnik, Ema Mitevski, Romana Salazar Hudovernik, Tadej Kobe, Saša Bohorč, miha požek, Sendi Mango , Ali Algad, Vilko Svab, Martin Sega, Tamara Lašič Jurković, meta kojc, , Noemi Mavrič, , Irena Preda , Aljoša Novaković, Maja Alibegovic, Boštjan Rogelj, Miha Vidakovič, Maja Bresjanac, Nataša Sedminek, Tina Brinovar, Nada Strnad, Angelika Čeh, Saša Prelovšek, Maja Hodošček, alen kraševec, Ana Stritih, Anja Žužek, Alja Pehar, Martina Erjavec, Polona Zupančič, Tilen Čadež, Evelin Radulović, Leon Seršen, Urška Šoster, Gregor Bajt -Waldorfska šola Ljubljana, Maja Ivanež, Nadja Venema Bačun, Jana Tomc, Martin Kovač, Ana Štromajer, Špela Vdovič, Klavdija Kopina, Vojka miklavc, Ziga Krajnc, Andrej Krajnc, Martin Lukač, Gregor Grešak, Romana Zajec, Niki Kuzma, Ela Meh, Matevž Knez, Jani Bavčer, Petra Kalan, Marko Djurić, Nuša Korotaj, Bojan Brecelj, Kristina kusar, Jani Bavčer, Marina hrovatin, Mitja Bosnič, Žiga Gruden, Kristina Kusar , Ines Kokalj, Janja Srebot, Staša Blatnik, Klemen Krajc, Jernej Kužner, Tomaz Kastelec, Ana Pika Šubic, Tjaša Runjak, Zala Blaznik, Andrea Malnaric Ibn Chekh, Dejan svirac, Petra Sajn , Tamara Kovacevic, Urška Comino, Urška Alič, Sabina B. Karlić , Cvetka Frece, Barbara Fojkar, Darja Hočevar Mlinarič, Ajda Silič Žemva, Saša Hrženjak, Miha Žorž, Jan Senković, Alenka Kolenc, Christian Moe, Tomaz Jakhel, Mojca Česnik, andrej gruden, Mitja V. Iskrić, Maja Perpar, nika gričar, Mojca Močivnik, Mila Kuna, Miha Berglez, Marjeta Pečarič, Mitja Resnik, Klemen Valjavec, Sabiba Bercic, Mohsen Hussein, Mirko Rožman, Anja Filipič, Tanja Nikolovski, Gašper Narobe, Barbara Hieng samobor, Klun Zlatko, Milan Fras, Mato Žgajner, Zala Primc, Primož Koritnik, Polona Drobnič, joni zakonjšek, Manca Petric, Jernej Amon Prodnik, Barbara verlič Christensen, Žiga Divjak, Alenka Mrakovčić, zorislava vlaj, Gašper Zupan, Bela Pikalo, Vlado Kadunec, Eva Šekli Jamnik, Anja Kovič Kocjančič, Tomaž Cvar , Klemen Dvornik, Peter Virnik, zg.Jezersko 139a, Edo Avdic , Urška Tepuš, Nina Marucelj, Ksenja Strožič, Antonija Lečnik, Andrej Urek, Jerneja Šavrič, Alenka Copič, Aleksander Saso, Domen Lečnik Spaić, Andrej Talajić, Klemen Izda, Maja Pan, kATKA.ZBOGAR@GMAIL.COM, Marija Javornik, Ales Iskra, Kaja Stegovec, Ivana Stipic Lah, Janez Pavlin, Lucija Jelenko, Alma Rogina, Laura Mrčela, Dejan Kumer, , Mateja Novosel, Igor Jurekovič, Ales Iskra, Matej Bizjak, fanči moljk, Natasa Mulej, Manca Vidmar, Gašper Koprivšek, Mitja Drevensek, , Boris Petkovič, Mojca Teršek, Janez Goršič, Veronika Bjelica, Tadej Bogovič, Mojca Jug, Gaja Vudrag, Špela Petrič, Anita Tolić, matej pajnic, Nives Vrečič Lorbek, Manuela Planinc, Naike Makuc, Sonja Umek, Nebojša Popović, Eva Mikelj, primoz petkovsek, Melita Osojnik, Ales Oven, Nina Hlebec, Mojca Furlan, Tina Palaić , Eva Klemenčič, Diana mUreškič, Ziga Kelih, Dušan Tomšič, Ervin Selimovic, Marjan Klemenčič, Andreja Frlic, Tanja Vilar, Kaja Janjić, Matjaž lokovšek, Nina Hribernik, Jasmina Verbič, Matej Peneš, emir kantare, Eva Stergarsek, A. Korosec, Tea Rojec, Bojan M. Leskovsek, Mojca Lukan, Lomjze šoster, Mladen Vuksinic, Matija Matijasevic, Mark J. Užmah, Tomaž Skrbinšek, Kristina Rakinić, blaž pavlin, Nina Maček Razboršek, Samo Kranjec, Meta Štuhec, Alen Štamfelj, Tina Prpar, Matevž Zakrajšek, Laura Antončič, Polona Glavan, Breda Katič, Igor Kuzmič , Natasa Skerget , Nada Odar, Zorana Medarić, Valentina Novak, maja krajnc, Eva Grošič, Miha Kovač, Tatjana Cvetko, Urska, Nikolina Grahovac, Janja Stukl, Tanja Burja, Katjuša Karlovini, Matej Kristan, Ana Jakopin, dr. Tadeja Lukežič, Jan Smajić, Brane Zbačnik, Klementina Borovnik, Maja Oblak, Miljana Pozar, Luka Krajnc, Nevenka koprivšek, Sanja pregl, Andrej Čibej, Vid Fras, Žan Hočevar, Miha Žličar, Marko Gregorčič, Tanja P. Malenšek, Nina Jerina, Andraž Polič, Andraž Polič, Andreja Petrovič, Edita Olas, Peter Krašovec , Katja Medvešek, Miro Zalokar, Pavla Zabret, Primož Weingerl, Jani Majes, Tatjana Mencigar, Sladjana Jovic Mickovic, Vlado Bricelj, Leon Vovk, Marjan Lah, Tomaz Stular, JANA KENDA, erik blake, neža mastnak, Tanja Burja, Nejc Pengov, Anuška Podvršič, Tine drašak, Irena , Skender Veliu, Anže Sekelj, TOMI MATIČ, franc purg, Matevž Lenarčič, Marko Uršič, Miha Nabergoj, Martin Ponikvar, Marina Uzelac, Maja Juvan Stough, Matija Dolenc, janez vizjak, Joze Marn, Nina Golob, Maja Ferlinc, Mateja Zupančič, Miha Smrekar Božič, Blaz Janičijević, David Krančan.

Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (13)

Disqus Comments (13)

https-spletnicasopis-eu