Site icon Spletni časopis

Lex Čepin: 97.000 evrov med ustavnim in vrhovnim sodiščem

Ali je bila vladna kampanja pred referendum o drugem tiru, ki so si jo plačili s 97.000 evri davkoplačevalskega denarja,  poštena, še ne vemo.  Ustavno sodišče je, ker je večina sodnikov ocenila, da bi se najprej moral pritožiti drugam,  Viliju Kovačiču zavrglo pritožbo in pobudo za presojo ustavnosti zakona, ki ju je sprožil zaradi 97.000 evrov vladne prednosti v kampanji. Zdaj Kovačič pripravlja pritožbo na vrhovno sodišče, kamor so ga napotili ustavni sodniki. Na katero sodišče se je mogoče pritožiti, referendumski zakon ne določa.  Sodnik Klemen Jaklič in Marko Šorli sta v ločenem mnenju opozorila: “Pobudnik ni imel na voljo predhodnega učinkovitega pravnega sredstva za izpodbijanje rezultatov referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona. V vseh državah, kjer pravico voliti na referendumu jemljejo resno, je takšno učinkovito in hitro varstvo zagotovljeno.”

Šest za zavrženje, trije proti

Na ustavno sodišče lahko Kovačič ponovno pride, je opozorilo šest sodnikov, ko bo druga sredstva izrabil. A najprej se mora pritožiti na vrhovno sodišče na rezultat referenduma, ko bo ta objavljen. Za tak sklep je glasovalo šest sodnikov: Jadranka Sovdat, Matej AccettoDunja Jadek Pensa, Etelka Korpič – Horvat, Špelca Mežnar in Marijan Pavčnik. Proti so bili Klemen Jaklič, Rajko Knez in Marko Šorli. Sodnik Jaklič je napisal odklonilno ločeno mnenje, ki se mu je pridružil Šorli.

Zakonska določba, da si vlada lahko dodeli sto tisoč evrov po mnenju večine ustavnih sodnikov ne učinkuje neposredno na Kovačičev pravni položaj, to bi se zgodilo šele, če bi vlada sprejela in uveljavila tak sklep. Ustava, so zapisali sodniki, ne določa, da bi bilo ustavno sodišče varuh poštenosti referendumskega postopka že na prvi stopnji. To je določeno le za varstvo volilne pravice in poštenosti izvedbe volitev. Varuh pri referendumih sta zato upravno in vrhovno sodišče, kjer lahko postopek sproži vsak, torej tudi Vili Kovačič v imenu 40.000 podpisnikov zahteve za referendum. Pri Kovačičevi pobudi za presojo ustavnosti zakona so svetovali: „Glede na to, da izpodbijana zakonska določba ne učinkuje neposredno, pobudnik pa še ni izčrpal sodnega varstva zoper ugotovljeni izid referenduma, je ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo, saj je ta glede na ustaljeno ustavnosodno presojo preuranjena“.

Uradno rezultat referenduma še ni potrjen in objavljen v uradnem listu. Takoj, ko se to zgodi, namerava Kovačič proti ugotovitvi izida sprožiti spor pred vrhovnim sodiščem. Prej nima na kaj.

Kaj je odločila vlada?

Celoten sklep ustavnega sodišča in Jakličevo ločeno mnenje lahko preberete na koncu članka. V postopku je Vili Kovačič opozarjal, da vladni sklepi o dodelitvi denarja, o katerih sem julija poročal v Spletnem časopisu, niso nikjer objavljeni in da je zato težko spisati pritožbo.

Vlado sem zaradi očitkov o nedostopnosti sklepov zaprosil, če mi lahko sklepe, o katerih je julija obvestila javnost in medije, pošlje.

To so storili še isti dan. Sklepi vlade so, kot je pokazal ta odziv, brez težav dostopni. Če bi jih zahteval, bi jih najbrž dobil tudi Kovačič.

Takšni so:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/SklepVlade_P.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/KAZISklepVlade_P.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/SklepVlade_20072017.pdf”]

Sklep o zavrženju

Celotna odločitev ustavnega sodišča o zavrženju pa je takšna:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/u-i-130-17-up-732-17.pdf”]

Ločeno mnenje dveh ustavnih sodnikov:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/u-i-130-17-up-732-17-odklonilno-lm-ddr-jaklica.pdf”]

Exit mobile version