Site icon Spletni časopis

Revizorji: Jelinčič je svoji stranki premalo zaračunal

„To je totalna bedarija. Očitajo mi, da sem kot predsednik stranke preveč prispeval za svojo stranko.“

Tako se je predsednik slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič danes odzval na objavo poročila računskega sodišča, ki je za poslovanje SNS v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Eden od razlogov za to je,  ker je Jelinčič stranki zaračunal prenizko najemnino za poslovanje v njegovi zasebni hiši. Na Bleiweisovi cesti v Ljubljani Jelinčič svoji stranki oddaja eno nadstropje, kjer je 120 kvadratnih metrov prostorov in terasa s površino 40 kvadratnih metrov.

Jelinčič preveč velikodušen do SNS

Dvonadstropna Hiša Zmaga Jelinčiča v centru Ljubljane, tik ob parku Tivoli. Posnetek: Google.

Revizorji so odkrili še nepravilno izplačilo potnega stroška Jelinčiču in nepravilno plačilo za 1.255 evrov stroškov za kampanjo pred lokalnimi volitvami z rednega računa stranke, ki bi morali biti poravnani iz posebnega volilnega računa

SNS posluje v prvem nadstropju Jelinčičeve hiše v Ljubljani, v drugem nadstropju živi Jelinčič z družino. Po pogodbi stranka poravnava celotne stroške (elektrike, ogrevanja, vode…) za hišo, ne plačuje pa najemnine. Revizorji so preračunali, da je bilo leta 2015 stroškov s 4.645 evri za 9.755 evrov manj kot bi znašala najemnina za takšne prostore, pa tega prispevka Jelinčiča za stranko niso prijavili v letnem poročilu, povrhu pa presega najvišji dovoljen prispevek posameznika, to je povprečno mesečno plačo.

„Mislim, da je lepo, ker svoji stranki ne zaračunavam preveč. Edini tak predsednik sem,“ se je odzval Jelinčič in se ob tem, ko je ocenil, da gre za „bedarijo“, odzval še z ostrejšo oceno: „To je tudi kretenizem. Dokler bodo tako delali, bo šlo vse k hudiču. To se lahko zgodi le v Sloveniji. Skačejo pokonci, ker stranki odstopam prostore. Da bi pa kdo pogledal milijardo, ki je šla čez NLB, to pa ne…“

Jelinčič zaračunal preveč SNS

O ugotovitvi revizorjev, da so v letu 2015 Jelinčiču izplačali previsoko povrnitev stroškov za potovanje v Milano v znesku 1.295 evrov, pa je Jelinčič povedal, da pa se je tu res zgodila napaka, zapisana je bila ničla preveč. Namesto 500 kilometrov je bilo povračilo obračunano za pet tisoč kilometrov. Po revizorskem poročilu je bila, kot so zapisal, napaka v tem, da je bilo namesto 5000 kilometrov obračunano 3.500. Tako piše:

„Do Milana ni tako daleč,“ se je na to odzval Jelinčič in dodal, da so napako že odpravili.

Celotno poročilo za radovedne

SNS je leta 2015 imela 117.513 evrov prihodkov. Večino od državnih dotacij. Vire denarja prikazujem grafično:

Porabili so leta 2015 nekaj več: 131.503. Celotno poročilo o pregledu poslovanja stranke SNS, ki jo je na volitvah leta 2014 volilo 2,20 odstotka volivcev in zato nima predstavnikov v parlamentu, prejema pa kot stranka z več kot odstotkom redno mesečno državno dotacijo, lahko preberete:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2017/11/PolStr_PP15_SNS.pdf”]

Exit mobile version