Cerar: Presežek bo…

“Pri pripravi obeh dokumentov je bilo naše vodilo zagotavljanje stabilnosti javnih financ, kar je v zadnjem letu pred volitvami seveda dodaten izziv. Ne glede na to, lahko z veseljem povem, da v prihodnjih dveh letih načrtujemo proračunski presežek, in sicer v letu 2018 v višini 50,9 milijonov evrov ter v letu 2019 v višini 53,8 milijonov evrov. Zadani cilji z začetka mandata te Vlade se tako uresničujejo.”

Predsednik vlade Miro Cerar na izredni seji parlamenta o načrtovanju proračunov za prihodnji dve leti v predvolilnem času.