Site icon Spletni časopis

Dolg proračuna sredi leta: 29,7 milijarde

Dolg državnega proračuna je 30. junija letos znašal 29,7 milijarde evrov ali 71,3 odstotka BDP. To je zapisano v poročilu o poslovanju države v prvi polovici letošnjega leta. Grafično je zadolževanje države od leta 2000 finančno ministrstvo prikazalo tako:

Dodatna zadolževanja letos, trdijo iz finančnega ministrstva, niso več predvidena, bodo pa še odplačila dolgov.

Podatki o realizaciji državnega proračuna v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2017 kažejo, da je država zbrala štiri milijarde in 551 milijonov evrov, kar je za 9,1 % več kot v istem obdobju lani in pomeni 51,4-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun 2017. Porabila pa je država v prvi polovici leta  štiri milijarde in 486  milijonov evrov ali 47,1 % načrtovanega. V primerjavi z istim obdobjem lani je bilo porabljeno 75,9 milijona evrov manj.

Podrobneje strukturo porabe kaže preglednica:

Celotno poročilo o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta, ki ga mora vlada poslati državnemu zboru,  je dostopno na povezavi:

Polletpor17

Exit mobile version