Spletni časopis

O zadolženosti države: Desetletje, ko dolg leti v nebo

(Last Updated On: 20/07/2017)

Prvič po letu 2008 se je stanje dolga državnega proračuna lani zmanjšalo za 150 milijonov evrov. To je zapisano v poročilu o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016, ki ga je ministrstvo za finance pripravilo za vlado.

Manjše lanske zadolženosti ni povzročilo, ker bi država pobrala več davkov kot je imela obveznosti. Razlogi so bolj posvetni. Že pred letom 2016 se je za minuse državne blagajne tako zelo zadolžila, da je lani, ko je država poslovala uspešneje kot prejšnja leta z manjšim zadolževanjem poslovala kar vzorno. Državni finančniki so lani najeli krepko manj posojil za letošnje leto kot so jih leta 2015 za leto 2016.

Milijarda stroškov servisiranja kot uspeh

[wp_ad_camp_3]

Okoliščine za poslovanje države so bile zaradi gospodarske rasti po sveti in pri nas in nizkih obrestnih mer lani ugodne. Stroški državnih dolgov (obresti in podobnega) se se zniževali tudi zaradi rekacij finančnega ministrstva in bodo letos po oceni finančnega ministrstva znašali manj kot milijardo. Zapisali so:

“Dosežene nižje obrestne mere implicirajo znatno nižje obrestne izdatke proračuna za izdan dolg v prihodnjih proračunskih letih, začenši že z letom 2017, ko bodo obrestni izdatki že znašali manj kot milijardo evrov”

Še pred desetletjem bi milijardo evrov za stroške financiranja dolgov ocenila za povsem neverjeten strošek. Da je vsota velika pokaže, ker je proračun države (brez zdravstva, pokojnin in občin, ki imajo lastne blagajne) manjši od desetih milijard. Desetina vsega denarja iz državnega proračuna gre le za obresti in podobne stroške.

Vsak državljan le za servisiranje dolgov letno plača kakšnih 500 evrov. Na ravni Evrope takšna zadolženost ni neobičajna.

[wp_ad_camp_2]

Za primerjavo podatek iz poročila:

Javni dolg je v 28 državah Evropske unije v letu 2016 padel s 84,9 % BDP na 83,5 % BDP, medtem ko je v evro območju padel z 90,3 % na 89,2 %.

Slovenija je povprečno manj zadolžena.  Dolg državnega proračuna Republike Slovenije je na dan 31. 12. 2016 znašal 27,129 milijard evrov, kako je rastel, tudi v deležu BDP, kaže grafika:

[wp_ad_camp_1]

Celotno poročilo je dostopno na povezavi:
porocilodolg2016

(Visited 962 times, 1 visits today)
Exit mobile version