Site icon Spletni časopis

Ustavno sodišče: Požarju proti Magni (še) ni najbolj uspelo

Ustavno sodišče je soglasno zavrglo pobude Sandija Fingušta, Zlatka Lešnika, Rada Lobnika in Bojana Požarja, ki sta jih zastopala odvetnika Franci Matoz in Ana Rugelj, da bi ocenili ustavnost zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica.

Najprej pritožba na nižja sodišča

Spor je Požar sprožil konec maja proti posebnemu zakonu, ki ga je je državni zbor na zahtevo vlade naglo sprejel, da bi podjetje Magna Steyr lahko zgradilo novo lakirnico tudi na kmetijskih zemljiščih.

Pobudo so ustavni sodniki zavrgli na seji konec junija, ker pritožniki še niso izčrpali vseh pravnih sredstev in zato nimajo pravnega interes. Odločitev so objavili danes.

Pojasnili so: „Zgolj možnost, da bo izpodbijana določba v prihodnosti uporabljena kot pravna podlaga za razlastitev nepremičnin pobudnikov, za izkaz pravnega interesa ne zadostuje. Očitke o morebitni protiustavnosti izpodbijanih določb bodo pobudniki lahko uveljavljali v razlastitvenem postopku, če bo ta uveden, in šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev tudi s pobudo.“

Na odločitev se je Bojan Požar na twitterju odzval s sporočilom za STA:

Exit mobile version